Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mùa Mới

Mùa Mới

LuaXanh

Mùa Mới

Kinh Thánh so sánh tấm lòng của mỗi tín hữu giống như một khu vườn hay là một mảnh ruộng của Đức Chúa Trời.  Chúa muốn khu vườn hay mảnh ruộng đó mang lại kết quả tốt đẹp cho Ngài.

Kinh Thánh cũng cho biết chúng ta sẽ gặt những gì đã gieo: gieo lúa gặt lúa, gieo cỏ gặt cỏ.  Có lúc, chúng ta nhận ra rằng đôi khi mình có những tư tưởng không tốt, những ham muốn tội lỗi. Những ý nghĩ bất khiết đó có thể là bằng chứng cho thấy có những hạt giống xấu đang nẩy nở trong lòng chúng ta. Nguyên nhân có thể vì chúng ta vô tình hoặc có thể do kẻ thù chủ tâm gieo cỏ dại vào lòng mình. Cỏ mọc lên đôi khi lấn át cả lúa.  Kinh Thánh cho biết đến mùa gặt: lúa sẽ được biệt riêng ra, và cỏ sẽ bị hủy diệt.

Điều đáng lưu ý là mùa cũ đã qua và mùa mới đang đến. Vào mùa gieo giống, nông dân thường cày ruộng, nhổ cỏ, rồi gieo giống mới vào.  Đầu năm là khởi đầu cho một mùa mới trong cuộc đời của bạn và tôi. Mỗi chúng ta hãy cầu xin Thánh Linh Chúa gieo những hạt giống thuần khiết nhất vào lòng của mình.  Bên cạnh đó, Kinh Thánh cho biết ma quỷ đang làm việc ngày và đêm để cám dỗ người tin Chúa. Mỗi chúng ta hãy nhờ cậy Chúa cẩn thận canh giữ tâm trí mình, đừng lơ đểnh để cỏ dại len vào lòng như những năm trước.

Tác giả Thi Thiên 51 đã viết: “Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch, và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.”  Ước mong đây cũng là lời cầu nguyện chân thành đầu năm của mỗi chúng ta.

Phước Nguyên

Thư Viện Tin Lành
Tháng 1/2013   

Thánh Kinh Tham Khảo:

Ma-thi-ơ 13:24-30 – Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng và Lúa Mì 

24. Ngài kể cho họ một ngụ ngôn khác rằng, “Vương quốc thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt vào ruộng mình; 25. nhưng khi mọi người đang ngủ, kẻ thù của người ấy đến, gieo hạt cỏ lùng vào ruộng lúa mì, rồi đi. 26. Ðến khi lúa mì mọc lên và kết hạt, cỏ lùng cũng xuất hiện.

27. Các tôi tớ của chủ đến nói với ông, ‘Thưa chủ, không phải ông đã gieo giống tốt vào ruộng của ông sao? Vậy bởi đâu những cỏ lùng nầy mọc lên như vậy?’

28. Chủ đáp, ‘Một kẻ thù đã làm điều đó.’ Các tôi tớ của ông nói, ‘Chủ muốn chúng tôi đi và nhổ những cỏ đó không?’

29. Ông đáp, ‘Ðừng, vì e rằng khi nhổ cỏ anh chị em sẽ làm trốc gốc lúa. 30. Cứ để chúng lớn lên với nhau cho đến mùa gặt; đến khi gặt lúa, tôi sẽ bảo các thợ gặt, ‘Hãy gom cỏ trước, bó lại thành bó và đem đốt, nhưng hãy gom lúa mì vào vựa lẫm của tôi.’”

Ga-la-ti 6:7

Vì ai gieo gì thì gặt nấy.

Thi Thiên 51:10

Ðức Chúa Trời ôi, xin dựng nên trong con một lòng trong sạch, và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.

 

Đất Thánh – Thiên Kiều Giang
Trình bày: Phương Trinh – Thụy Long

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top