Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Lễ Mừng Sinh Nhật 100 Tuổi Bà Mục Sư Qủa Phụ Chung Khâm Lộc

Lễ Mừng Sinh Nhật 100 Tuổi Bà Mục Sư Qủa Phụ Chung Khâm Lộc

Lời Ban Biên Tập:

Kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi cho một người là việc hiếm hoi,  Kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi cho một người vẫn còn mạnh khỏe và đang tiếp tục hầu việc Chúa lại càng hiếm hơn. 

Mời bạn đọc tìm hiểu một ít về cuộc đời của Bà Quả Phụ Mục Sư Chung Khâm Lộc.

Thư Viện Tin Lành  

Lễ Mừng Sinh Nhật 100 Tuổi Bà Mục Sư QP Chung Khâm Lộc
Video: Hội Thánh Tin Lành Orange

Đọc thêm về bà Mục sư Chung Khâm Lộc: Nhà Truyền Giáo 90 Tuổi

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top