Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mary’s Boy Child

Mary’s Boy Child

Tựa đề: Mari Hạ Sinh Bé Trai
Nguyên tác: Mary’s Boy Child
Sáng tác: Jester Hairston (1956)
Lời Việt: Trần Lưu Hoàng (1982)

Mary’s Boy Child
Jester Hairston

Mary’s boy child Jesus Christ,
was born on Christmas Day.
And man will live for evermore,
because of Christmas Day.

Long time ago in Bethlehem,
so the Holy Bible said,
Mary’s boy child Jesus Christ,
was born on Christmas Day.

Hark, now hear the angels sing,
a King was born today,
And man will live for evermore,
because of Christmas Day.
Mary’s boy child
Jesus Christ was born on Christmas Day.

While shepherds watch their flocks by night,
They see a bright new shining star,
They hear a choir sing a song,
The music seemed to come from afar.

Hark, now hear the angels sing,
a King was born today,
And man will live for evermore
because of Christmas Day.

Mmmmmm……

For a moment the world was aglow,
All the bells rang out
There were tears of joy and laughter,
People shouted: “Let everyone know,
There is hope for all to find peace.”

And then they found a little nook,
in a stable all for Lord
and then a manger, golden up
Mary’s little boy was born.

Hark, now hear the angels sing,
a King was born today,
And man will live for evermore,
because of Christmas Day
Mary’s boy child,
Jesus Christ was born on Christmas Day.

For a moment the world was aglow,
all the bells rang out
There were tears of joy and laughter,
People shouted: “Let everyone know,
There is hope for all to find peace.”

Oh my Lord!
You sent Your Son to save us. Oh my Lord!
Your very self You gave us. Oh my Lord!
That sin may not enslave us
And love may reign once more.

Oh my Lord!
When in the crib they found Him. Oh my Lord!
A golden halo crowned Him. Oh my Lord!
They gathered all around Him
To see Him and adore.

This day will live forever!
Oh my Lord!
So praise the Lord!
They had begun to doubt You. Oh my Lord!
He is the Truth Forever.
What did they know about You? Oh my Lord!
So praise the Lord!
They were lost without You
They needed You so bad.

The light was shining on Him!
Oh my Lord!
So praise the Lord!
With the Child’s adoration. Oh my Lord!
He is a personation.
There came great jubilation. Oh my Lord!
So praise the Lord!
and full of admiration
They realized what they had.

Until the sun falls from the sky
Oh my Lord!
Oh! Praise the Lord!
You sent Your Son to save us.
This day will live forever!
Oh my Lord!
So praise the Lord!

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Mari Hạ Sinh Bé Trai
Trần Lưu Hoàng

Mừng Chúa Giê-xu đã ra đời
Trong ngày giáng sinh đầu tiên.
Ban nguồn sống vui yêu thương cho người,
Thanh bình chan hòa khắp nơi.

Đêm xa xưa ấy nơi Bết-lê-hem,
Theo như lời Thánh Kinh loan truyền
Rằng: Chúa Giê-xu đã ra đời,
Trong một đêm trời đông tuyết rơi.

Nghe thiên sứ hát bài thần ca,
Bữa nay Vua mới sanh ra.
Muôn đời thế nhân sống trong thanh bình,
Khơi nguồn vui ngày Vua giáng sinh.
Nguồn sống vui yêu thương cho người,
Trong một đêm trời đông tuyết rơi.

Đêm xa xưa ấy bọn chăn nơi đồng,
Xem ngôi sao lạ chiếu muôn tia hồng.
Rộn ràng lắng nghe tiếng ca u huyền,
Du dương cung nhạc như tầng cao lướt êm.

Nghe thiên sứ hát bài thần ca,
Bữa nay Vua mới sinh ra.
Muôn đời thế nhân sống trong thanh bình,
Khơi nguồn vui ngày Vua giáng sinh.

Umm…

Ồ nầy giờ đem tin vui đến muôn người rằng
Giê-xu vừa hạ sanh đêm nay.
Hãy rao cho mọi người nghe
Về nguồn yêu thương đến nơi dương trần,
Người nhận tin được tràn ngập thương yêu.

Họ tìm gặp chốn chuồng chiên u hoài
Trong đêm lạnh tối tăm ai ngờ.
Kìa, tại máng rơm hắt hiu sơ sài
Ma-ri hạ sanh một em Bé Trai.

Nghe thiên sứ hát bài thần ca,
Bữa nay Vua mới sanh ra.
Muôn đời thế nhân sống trong thanh bình,
Khơi nguồn vui ngày Vua giáng sinh.
Nguồn sống vui yêu thương cho người
Trong một đêm trời đông tuyết rơi.

Ồ này! Giờ đem tin vui đến muôn người rằng:
Giê-xu vừa hạ sanh đêm nay.
Hãy rao cho mọi người nghe về
Nguồn yêu thương đến nơi dương trần,
Người nhận tin được tràn ngập thương yêu.

Chúa Nhân Từ!
Ban Giê-xu đến nơi trần gian cứu con người,
Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài,
Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm
Khiến nên người tươi mới.

Chúa Nhân Từ!
Ban Giê-xu đến nơi trần gian cứu con người,
Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài,
Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm
Khiến tâm linh bình an.

Luôn ca khen Chúa Cha Nhân Từ!
Chúa Nhân Từ!
Luôn ca khen mãi thôi!
Ban Giê-xu đến nơi trần gian cứu con người
Giê-xu chân lý Vua muôn đời!
Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài
Nguyện ngợi khen Đấng Nhân Từ!
Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm
Khiến nên người tươi mới.

Chúa Nhân Từ!
Ban Giê-xu đến nơi trần gian cứu con người,
Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài,
Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm
Khiến tâm linh bình an.

Chúa Nhân Từ!
Ban Giê-xu đến nơi trần gian cứu con người,
Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài,
Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm
Khiến nên người tươi mới.

Chúa Nhân Từ!
Ban Giê-xu đến nơi trần gian cứu con người,
Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài,
Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm
Khiến tâm linh bình an

Luôn ca khen Chúa Cha Nhân Từ!
Chúa Nhân Từ!
Luôn ca khen mãi thôi!
Ban Giê-xu đến nơi trần gian cứu con người
Giê-xu chân lý Vua muôn đời!
Ban ơn thứ tha cho mọi ai đến tin Ngài
Nguyện ngợi khen Đấng Nhân Từ!
Chúa xóa đi mọi đớn đau lỗi lầm
Khiến tâm linh bình an.

Luôn ca khen Chúa Cha Nhân Từ!
Chúa Nhân Từ!
Luôn ca khen mãi thôi!

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top