Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Một Dược

Một Dược

myrrhtree

“Người yêu dấu của tôi như bó hoa một dược cho tôi” (Nhã-ca 1:13)

Một dược được dùng làm biểu tượng cho Đức Chúa Giê-xu về sự cao quý, hương thơm, vẻ đẹp, công dụng chữa bệnh, tính bảo tồn, tính tẩy độc và mối liên hệ đến sự hy sinh. Nhưng tại sao Ngài lại được so sánh với “bó một dược”?

Thứ nhất, vì trạng thái sung mãn, đầy đủ. Ngài không phải chỉ là một giọt một dược mà là cả thùng đầy. Ngài không phải là một cành hay là một đóa hoa một dược, nhưng là cả một bó. Trong Ðấng Christ có đầy đủ để thỏa mãn mọi nhu cầu của tôi; tôi không nên chậm trễ trong việc đón nhận Ngài.

Người yêu dấu của chúng ta cũng còn được so sánh với một “bó” hoa vì một bó thì có nhiều đóa hoa khác nhau. Trong Ðấng Christ, không phải chỉ có một ân tứ để đáp ứng cho một nhu cầu duy nhất nhưng “trong Ngài có toàn vẹn Ba Ngôi Ðức Chúa Trời.” Tất cả những gì chúng ta cần đến đều có trong Ngài. Hãy nhìn Đức Chúa Giê-xu trong đặc tính của Ngài, bạn sẽ thấy có rất nhiều hình ảnh khác nhau như Tiên tri, Thầy Tế Lễ, Vua, Chồng, Bạn Hữu, Ðấng Chăn chiên. Hãy nhìn xem Ngài trong đời sống, trong sự chết, trong sự phục sinh, trong sự thăng thiên, trong sự tái lâm của Ngài. Hãy nhìn xem Ngài trong đức hạnh, thái độ ân cần, dịu dàng, can đảm, vị tha, yêu thương, trung tín, ngay lành, công nghĩa của Ngài – bất cứ về phương diện nào và ở đâu, Ngài đều là một bó những đặc tính quý báu.

Ngài là một “bó hoa một dược” để lưu giữ – chứ không phải loại dầu để vung vãi xuống sàn nhà hay để dẫm lên trên; nhưng là loại dầu được giữ thật kỹ, được đậy kín trong chai, được chứa cẩn thận trong rương quý.  Chúng ta phải xem Ngài như báu vật có giá trị hơn hết của chúng ta. Chúng ta phải trân quý những lời nói và mạng lịnh của Ngài; chúng ta phải giữ các tư tưởng, những hiểu biết về Ngài của chúng ta trong những ngăn tủ được khóa cẩn thận để ma quỉ khỏi cướp những điều đó khỏi chúng ta.

Hơn nữa, Đức Chúa Giê-xu là một “bó hoa một dược” vì tính cách đặc biệt của Ngài. Đó là biểu tượng về một ân điển diệu kỳ, khác hẳn mọi ân huệ thông thường. Ngay từ khi thế giới chưa được đặt nền móng, Ngài đã biệt riêng những người thuộc về Ngài ra; Ngài chỉ ban hương thơm của Ngài cho những người biết tương giao với Ngài, để có mối liên hệ mật thiết với Ngài. Thật phước hạnh cho người nào được Ngài nhận vào nơi thầm kín và những người được chính Ngài biệt riêng ra để tương giao với họ.

Thật là hạnh phúc cho những người được lựa chọn để có thể nói được rằng: “Người yêu dấu của tôi là bó hoa một dược cho tôi.”

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)
Thư Viện Tin Lành (2012)

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top