Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Max Lucado: Dấu Hiệu Của Kẻ Chống Lại Đấng Christ Được Phơi Bày

Max Lucado: Dấu Hiệu Của Kẻ Chống Lại Đấng Christ Được Phơi Bày

Tựa đề: Dấu Hiệu Của Kẻ Chống Lại Đấng Christ Được Phơi Bày
Nguyên văn: The Mark of the Antichrist Revealed
Kinh Thánh: Đa-ni-ên 2:1-49

Diễn giả: Mục sư Max Lucado

Vào năm thứ hai của triều đại Nê-bu-cát-nết-sa, Nê-bu-cát-nết-sa đã có những giấc mơ khiến tâm trí của vua bị bối rối, vua không ngủ được. Vua đã triệu tập các thuật sĩ, các chiêm tinh, các phù thủy và những người Canh-đê đến để kể lại những giấc mơ cho vua. Vì vậy, họ đã đến và đứng trước mặt vua. Vua nói với họ:

– Ta có một giấc mơ và tâm trí của ta bị bối rối vì muốn hiểu giấc mơ.

Những người Canh-đê đã tâu với vua bằng tiếng A-ram rằng:

– Bệ hạ vạn tuế! Xin bệ hạ hãy thuật lại giấc mơ cho những đầy tớ của bệ hạ, rồi chúng tôi sẽ công bố lời giải thích.

Vua trả lời và nói với những người Canh-đê:

– Quyết định của ta là chắc chắn: Nếu các ngươi không nói cho ta biết về giấc mơ và lời giải thích của nó, thì các ngươi sẽ bị phân thây, nhà của các ngươi sẽ thành một đống phân. Nhưng nếu các ngươi nói cho ta về giấc mơ cùng lời giải thích của nó thì ta sẽ ban cho các ngươi những quà tặng, phần thưởng và sự cao trọng. Vì vậy hãy nói cho ta biết giấc mơ và lời giải thích của nó.

Họ tâu lại rằng:

– Xin bệ hạ hãy thuật lại giấc mơ cho những đầy tớ của bệ hạ, rồi chúng tôi sẽ công bố lời giải thích.

Vua đáp:

– Ta biết chắc rằng các ngươi đang tìm cách kéo dài thời gian, bởi vì các ngươi biết quyết định của ta là chắc chắn. Nếu các ngươi không nói cho ta biết về giấc mơ thì chỉ có một án lệnh dành cho các ngươi mà thôi, bởi vì các ngươi đã đồng ý với nhau đem những lời giả dối bại hoại nói với ta cho đến khi tình thế thay đổi. Vì vậy, hãy nói cho ta về giấc mơ để ta biết rằng các ngươi có thể công bố cho ta lời giải thích của nó.

Những người Canh-đê đáp lời vua và tâu rằng:

– Không một người nào trên thế gian nầy có thể nói cho bệ hạ về vấn đề này, bởi vì xưa nay chưa hề có vua, chúa, hay lãnh tụ nào đòi một thuật sĩ, chiêm tinh, hay người Canh-đê một điều như vậy bao giờ. Việc bệ hạ đòi hỏi thật là khó, không ai có thể thuật cho bệ hạ được ngoại trừ các thần không ở chung với loài xác thịt.

Điều này khiến vua tức giận, nổi trận lôi đình, đã ra lệnh giết tất cả những nhà thông thái của Ba-by-lôn. Lệnh được ban ra, người ta bắt đầu giết những nhà thông thái; họ tìm Đa-ni-ên và các bạn của ông để giết. Lúc đó, Đa-ni-ên đã khôn ngoan và khéo léo đối đáp với A-ri-ốc, quan chỉ huy vệ quân của vua, là người đang thi hành lệnh giết những nhà thông thái của Ba-by-lôn. Đa-ni-ên hỏi A-ri-ốc, quan chỉ huy vệ quân của vua:

– Tại sao sắc lệnh này của vua lại khẩn cấp như vậy?

A-ri-ốc nói cho Đa-ni-ên biết rõ vấn đề. Vì vậy, Đa-ni-ên đã vào xin vua cho ông thêm thời gian để ông có thể thuật lại và giải thích điều đó cho vua.

Sau đó Đa-ni-ên trở về nhà của ông và nói rõ vấn đề cho các bạn của mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria, để họ cầu xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời ở trên trời về huyền nhiệm nầy – để Đa-ni-ên và các bạn không bị tiêu diệt chung với những nhà thông thái khác của Ba-by-lôn.

Sau đó, huyền nhiệm đã được bày tỏ cho Đa-ni-ên trong một khải tượng vào ban đêm. Đa-ni-ên chúc tôn Đức Chúa Trời trên trời. Đa-ni-ên nói:

– Tôn ngợi danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng bởi vì mọi sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, Ngài phế bỏ các vua và gây dựng các vua. Ngài ban sự khôn ngoan cho người khôn ngoan, và tri thức cho người hiểu biết. Ngài bày tỏ những huyền nhiệm sâu kín, Ngài biết những điều trong bóng tối, và ánh sáng ở với Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời của tổ phụ con! Con cảm tạ và tôn ngợi Ngài – Đấng đã ban sự khôn ngoan và năng lực cho con. Bây giờ, Ngài đã tỏ cho con biết điều chúng con cầu xin Ngài, bởi vì Ngài đã tỏ cho chúng con biết vấn nạn của vua.

Vì vậy, Đa-ni-ên đã đến gặp A-ri-ốc, là người vua đã chỉ định tiêu diệt những nhà thông thái của Ba-by-lôn; ông đã đến và nói với người như sau:

– Đừng diệt những nhà thông thái của Ba-by-lôn! Hãy đưa tôi đến gặp vua! Tôi sẽ kể và giải thích cho nhà vua.

Sau đó A-ri-ốc vội vàng đưa Đa-ni-ên vào chầu vua và tâu với vua:

– Hạ thần đã tìm được một người trong những người lưu đày từ Giu-đa, là người có thể giải thích cho bệ hạ.

Vua hỏi Đa-ni-ên, có tên là Bên-tơ-xát-sa:

– Ngươi có thể tỏ cho ta biết giấc mơ mà ta đã thấy cùng với lời giải thích về nó hay không?

Đa-ni-ên đến trước vua và trả lời:

– Về huyền nhiệm mà vua đã yêu cầu, không có một nhà thông thái, một chiêm tinh, một thuật sĩ, hay một pháp sư nào có thể bày tỏ cho vua. Tuy nhiên, có một Đức Chúa Trời ở trên trời, là Đấng bày tỏ những huyền nhiệm, và Ngài đã tỏ cho Vua Nê-bu-cát-nết-sa biết những gì sẽ xảy đến trong những thời đại về sau. Đây là giấc mơ của vua và những khải tượng trong tâm trí của vua khi vua nằm trên giường:

– Tâu vua! Trong khi vua nằm trên giường, suy nghĩ của vua hướng về những việc sẽ xảy ra thì Đấng bày tỏ những huyền nhiệm đã cho vua biết điều gì sẽ xảy ra. Về phần tôi, không phải tôi khôn ngoan hơn người đang sống nào khác, nhưng huyền nhiệm đã được bày tỏ cho tôi không có mục đích gì khác hơn là để giải thích cho vua, để vua có thể biết về Đấng đã bày tỏ những ý tưởng trong lòng của vua.

– Tâu đức vua! Vua đang nhìn, và kìa, có một pho tượng rất lớn. Pho tượng vĩ đại, tráng lệ và tuyệt hảo đó đứng sừng sững trước mặt vua, hình dạng thật kinh khiếp. Đầu pho tượng đó bằng vàng ròng; ngực và những cánh tay bằng bạc; bụng và đùi bằng đồng; chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét. Khi vua còn đang nhìn, có một tảng đá chẳng phải bởi bàn tay loài người đục ra, đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của pho tượng, khiến chúng vỡ tan tành. Và rồi sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều vỡ vụn cùng một lúc, và trở nên giống như trấu trên các sân đập lúa vào mùa hè, rồi gió đã cuốn chúng đi không để lại một dấu vết nào. Nhưng vầng đá đã đập vào pho tượng thì trở nên một hòn núi vĩ đại, phủ đầy cả trái đất.

– Đó là giấc mơ. Bây giờ, chúng tôi sẽ nói cho vua ý nghĩa của nó.

– Tâu đức vua! Ngài là vua của các vua bởi vì Đức Chúa Trời ở trên trời đã ban cho vua vương quốc, quyền uy, sức mạnh và vinh quang. Ngài đã ban vào tay vua những dòng dõi của loài người, thú đồng và chim trời, bất kể ở nơi nào; Ngài cũng lập vua cai trị trên tất cả, cho nên vua là cái đầu bằng vàng.

– Nhưng sau vua, sẽ xuất hiện một vương quốc khác, kém hơn vương quốc của vua; rồi một vương quốc thứ ba, là vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị khắp cả đất. Vương quốc thứ tư, mạnh như sắt, vì sắt đập nát và phá tan tành mọi vật; và như sắt đập nát và phá tan tành mọi vật thế nào, thì vương quốc đó cũng đập nát và phá tan tành những nước khác cũng như vậy. Như vua đã thấy, bàn chân và ngón chân, một phần bằng đất sét một phần bằng sắt, đó là một vương quốc bị phân chia, nhưng trong vương quốc đó sẽ có một phần có sức mạnh của sắt, như vua đã thấy sắt trộn với đất sét. Những ngón chân một phần bằng sắt một phần đất sét cho nên một phần vương quốc đó mạnh, một phần khác thì dễ vỡ. Như vua đã thấy sắt trộn với đất sét, các dân tộc trong vương quốc cũng pha trộn nhau trong dòng giống của loài người, nhưng không gắn bó với nhau được, như sắt không thể kết hợp với đất sét.

– Trong đời những vua nầy, Đức Chúa Trời ở trên trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc đó sẽ không bao giờ thuộc vào một dân tộc khác. Vương quốc đó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả các vương quốc khác, còn chính nó sẽ tồn tại đời đời. Như vua đã thấy, hòn đá đục ra từ núi không phải bởi bàn tay loài người, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời vĩ đại đã cho vua biết việc gì sẽ đến. Giấc mơ nầy là thật và lời giải thích trên là chắc chắn.

Sau đó, Vua Nê-bu-cát-nết-sa sấp mặt xuống trước Đa-ni-ên rồi truyền đem lễ vật và trầm hương dâng cho ông. Vua nói với Đa-ni-ên:

– Thật vậy, Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, là Chúa của các vua, là Đấng mặc khải những huyền nhiệm, để ngươi có thể bày tỏ huyền nhiệm nầy.

Sau đó, vua thăng chức cho Đa-ni-ên, ban cho ông nhiều tặng phẩm quý giá. Vua lập ông cai trị toàn tỉnh Ba-by-lôn, làm lãnh đạo điều hành tất cả những nhà thông thái tại Ba-by-lôn.

Đa-ni-ên thỉnh cầu nhà vua để ông bổ nhiệm Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô trông coi việc điều hành tỉnh Ba-by-lôn; còn Đa-ni-ên thì phục vụ tại triều đình.

Bản Dịch Đại Chúng – Thư Viện Tin Lành

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top