Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Max Lucado: God’s Silence is NOT His Absence

Max Lucado: God’s Silence is NOT His Absence

Tựa đề: Chúa Yên Lặng Không Phải Ngài Vắng Mặt 
Message: God’s Silence is NOT His Absence
Mục sư Max Locado

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top