Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa! Bức Thành Kiên Cố

Thánh Ca: Chúa! Bức Thành Kiên Cố

Tựa đề: Chúa! Bức Thành Kiên Cố
Nguyên tác: A Mighty Fortress
Lời: Martin Luther (1483-1546)
Nhạc: Martin Luther (1483-1546)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 41

A Mighty Fortress

1. A mighty fortress is our God,
A bulwark never failing;
Our helper he amid the flood
Of mortal ills prevaling.
For still our ancient foe
Doth seek to work us woe;
His craft and power are great,
And armed with cruel hate,
On earth is not his equal.

2. Did we in our own strength confide,
Our striving would be losing,
Were not the right Man on our side,
The Man of God’s own choosing.
Dost ask who that may be?
Christ Jesus, it is He;
Lord Sabaoth, His name,
From age to age the same,
And He must win the battle.

3. And though this world, with devils filled,
Whould threaten to undo us,
We will not fear, for God hath willed
His truth to triumph through us.
The Prince of Darkness grim,
We tremble not for him;
His rage we can endure,
For lo, his doom is sure;
One little word shall fell him.

4. That word above all earthly powers,
No thanks to them, abideth;
The Spirit and the gifts are ours,
Thru Him who with us sideth.
Let goods and kindred go,
This mortal life also;
The body they may kill;
God’s truth abideth still;
His kingdom is forever.

Chúa Vốn Bức Thành Kiên Cố

1. Chúa vốn bức thành kiên cố muôn đời,
Thuẫn khiên ta che đỡ không rời.
Đấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu,
Đấng giúp ta luôn thắng nhiệm mầu.
Ngày đêm dẫu quân thù xưa
Nghịch ta, ta không nghiêng ngửa,
Tuy nó thâm mưu đa tài
Quyết chống ta suốt đêm ngày,
Quả không ai trên đất địch lại.

2. Khá biết sức mình non kém vô tài,
Dễ khiến ta thua ngã nằm dài
Dẫu thế, biết nhờ Đấng chỉ huy mình
Đối phương thua chạy hết rập rình
Bằng ta hỏi tên Ngài chăng?
Là Giê-xu danh chiến thắng
Danh tướng thiên binh anh tài
Cứu pháp duy chính tay Ngài
Đắc thắng Sa-tan đến lâu dài.

3. Dẫu quỷ dữ đầy trên thế gian này
Đuổi theo ta toan nuốt hằng ngày
Trước Đấng có quyền xua nó lui liền
Chúng ta không kinh khiếp ưu phiền
Kìa, vua tối tăm giận chăng?
Thật ta không nao chi hắn,
Nay hắn khoe khoang nhất thời
Án hắn xưa Chúa khép rồi
Thúc thủ khi Christ phán một lời.

4. Tiếng phán ấy nghìn xưa vẫn đương còn
Thế gian khinh chê chẳng suy mòn
Bởi có Chúa gần gũi với ta hoài
Xuống Thánh Linh, ân tứ từ Ngài
Vợ, con, của, danh, mạng ta
Bằng ai kia toan cướp phá?
Thôi cướp đi ta không chồn
Bởi chẳng thể cướp linh hồn
Phước Chúa trên thiên quốc trường tồn.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top