Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ta Chết Thay Cho Con – For Those Tears, I Died

Thánh Ca: Ta Chết Thay Cho Con – For Those Tears, I Died

Tựa đề: Ta Chết Thay Cho Con
Nguyên tác: For Those Tears I Died

Tác giả: Marsha J. Stevens
Lời Việt: Vĩnh Phúc (2011)

For Those Tears, I Died

1. You said You’d come
and share all my sorrows.
You said You’d be there
for all my tomorrows.
I came so close
to sending You away,
But just like You promised:
You came there to stay.
I just had to pray!

And Jesus said,
“Come to the water, stand by My side,
I know you are thirsty,
you won’t be denied;
I felt ev’ry teardrop
when in darkness you cried,
And I strove to remind you
that for those tears I died.”

2. Your goodness so great
I can’t understand,
And, dear Lord, I know
that all this was planned;
I know that You’re here now,
and always will be,
Your love loosed my chains
and in You I’m free;
But Jesus, why me?

And Jesus said,
“Come to the water, stand by My side,
I know you are thirsty,
you won’t be denied;
I felt ev’ry teardrop
when in darkness you cried,
And I strove to remind you
that for those tears I died.”

3. Jesus, I give You
my heart and my soul,
I know that without God
I’d never be whole;
Savior, You opened
all the right doors,
And I thank You and I praise You
from earth’s humble shores;
Take me, I’m Yours.

And Jesus said,
“Come to the water, stand by My side,
I know you are thirsty,
you won’t be denied;
I felt ev’ry teardrop
when in darkness you cried,
And I strove to remind you
that for those tears I died.”

Ta Chết Thay Cho Con

1. Ngài thường dặn dò:
Dầu lệ sầu tràn mắt con.
Ngài hiện diện từng giờ,
Hằng trông nom dẫn dắt luôn.
Khi con cô đơn
Với những nỗi đau trong lòng
Lời Ngài ngọt ngào lạ lùng,
Làm lành mọi vết thương.
Thấm mát linh hồn con.

Ngài gọi: Con ơi!  Hãy đến
Suối nước tuôn tràn cho ai khô hạn.
Không còn sầu đau khát vọng,
Mà tràn đầy niềm vui sống.
Nhìn lệ con rơi trong đêm,
Với tiếng khóc không hề nguôi,
Yêu thương con nên Ta xuống đời
Và Ta chết thay vì con.

2. Vì loài người phạm tội,
Mà lòng Ngài đầy xót thương.
Ngài tìm gọi mọi người,
Mà không quên đến với con…
Chính Chúa đã hứa
Sẽ chẳng bỏ con bao giờ.
Ngay khi lang thang bơ vơ,
Ngài dẹp sạch mọi mối lo.
Để cứu con tự do.

Ngài gọi: Con ơi!  Hãy đến
Suối nước tuôn tràn cho ai khô hạn.
Không còn sầu đau khát vọng,
Mà tràn đầy niềm vui sống.
Nhìn lệ con rơi trong đêm,
Với tiếng khóc không hề nguôi,
Yêu thương con nên Ta xuống đời
Và Ta chết thay vì con.

3. Lòng thành nguyện cầu,
Ngài nhậm lời nhận chính con
Vì hiểu rằng nhờ Ngài,
Đời con có phước luôn
Ánh sáng Cứu Chúa
Đã mở lối cho tâm hồn
Chân con đi trong yêu thương,
Mà nghẹn ngào lời cảm ơn:
Chúa đã vui nhận con!

Ngài gọi: Con ơi!  Hãy đến
Suối nước tuôn tràn cho ai khô hạn.
Không còn sầu đau khát vọng,
Mà tràn đầy niềm vui sống.
Nhìn lệ con rơi trong đêm,
Với tiếng khóc không hề nguôi,
Yêu thương con nên Ta xuống đời
Và Ta chết thay vì con.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: Bài viết Giới Thiệu Thánh Ca: Ta Chết Thay Cho Con

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top