Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Peru: Pecador ven al dulce Jesús – Miền Vinh Hiển

Thánh Ca Peru: Pecador ven al dulce Jesús – Miền Vinh Hiển

Tựa đề: Miền Vinh Hiển
Nguyên tác:  In the Sweet By-and-By

Lời: Sanford Fillmore Bennett
Nhạc: Joseph Philbrick Webster (1819-1875)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 344
Trình bày: Trío Los Trigales, Peru

In the Sweet By-and-By

1. There’s a land that is fairer than day,
And by faith we can see it afar;
For the Father waits over the way
To prepare us a dwelling place there.

Refrain:
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful shore;
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful shore.

2. We shall sing on that beautiful shore
The melodious songs of the blessed;
And our spirits shall sorrow no more,
Not a sigh for the blessing of rest.

3. To our bountiful Father above,
We will offer our tribute of praise
For the glorious gift of His love
And the blessings that hallow our days.

Miền Vinh Hiển

1.  Miền vinh hiển kia rạng soi hơn ô vàng,
Nhờ lòng tin ta trông thấy cảnh hiển vinh;
Vì Cha ở bên kìa mong ta trọn đàng;
Ngài đang sắm cho phần ta nơi đẹp xinh.

Ðiệp Khúc:
Trong chốn ấy rất êm dịu,
Bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau;
Trong chốn ấy rất êm dịu,
Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau.

2.  Bờ bên đó ta cùng nhau reo nhịp nhàng
Ðiệu thiên ca du dương của kẻ hiển vinh;
Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàn,
Lòng hoan hỉ, môi miệng ca ơn trường sinh.

3.  Cùng nhau hiến thiên trường ca ta tụng ngợi,
Ðồng tâu lên Cha nhân ái chốn cao sang,
Về ân điển do tình yêu Cha đời đời,
Làm nên thánh bao ngày ta trong trần gian.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top