Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Miền Vinh Hiển – Tang Lễ Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

Thánh Ca: Miền Vinh Hiển – Tang Lễ Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

Tựa đề: Miền Vinh Hiển
Nguyên tác:  In the Sweet By-and-By
Lời: Sanford Fillmore Bennett
Nhạc: Joseph Philbrick Webster (1819-1875)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)
 – Bài số 344
Trình bày: Ban Hát Các Mục Sư
trong tang lễ Mục sư Nguyễn Xuân Đức – ngày 18/11/2017 
tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove, California

In the Sweet By-and-By

1. There’s a land that is fairer than day,
And by faith we can see it afar;
For the Father waits over the way
To prepare us a dwelling place there.

Refrain:
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful shore;
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful shore.

2. We shall sing on that beautiful shore
The melodious songs of the blessed;
And our spirits shall sorrow no more,
Not a sigh for the blessing of rest.

3. To our bountiful Father
above,
We will offer our tribute of praise
For the glorious gift of His love
And the blessings that hallow our days.

Miền Vinh Hiển

1.  Miền vinh hiển kia rạng soi hơn ô vàng,
Nhờ lòng tin ta trông thấy cảnh hiển vinh;
Vì Cha ở bên kìa mong ta trọn đàng;
Ngài đang sắm cho phần ta nơi đẹp xinh.

Ðiệp Khúc:
Trong chốn ấy rất êm dịu,
Bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau;
Trong chốn ấy rất êm dịu,
Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau.

2.  Bờ bên đó ta cùng nhau reo nhịp nhàng
Ðiệu thiên ca du dương của kẻ hiển vinh;
Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàn,
Lòng hoan hỉ, môi miệng ca ơn trường sinh.

3.  Cùng nhau hiến thiên trường ca ta
tụng ngợi,
Ðồng tâu lên Cha nhân ái chốn cao sang,
Về ân điển do tình yêu Cha đời đời,
Làm nên thánh bao ngày ta trong trần gian.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top