Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mark Finley: God Is Always On Time – Đức Chúa Trời Luôn Luôn Đúng Lúc

Mark Finley: God Is Always On Time – Đức Chúa Trời Luôn Luôn Đúng Lúc

Sứ điệp: Đức Chúa Trời Luôn Luôn Đúng Lúc
Nguyên văn: God Is Always On Time
Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:4
“Tuy nhiên khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra – sinh ra dưới luật pháp”
Diễn giả:Mark Finley

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top