Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chúa Đến Vì Yêu

Chúa Đến Vì Yêu

Tựa đề: Chúa Đến Vì Yêu
Sáng tác: Mười Đào

Trình bày: Tina Lưu 

Chúa Đến Vì Yêu

Đồi Gô-tha năm nào in dấu chân Jesus
Mang thập gía siêu vẹo Ngài bước đi,
và quân lính theo Ngài
lấy dây quất Ngài
từng vết thương đâm thấu xuyên vào tim.

Mọi ánh mắt đang trông thấy Cha,
Cùng bước Ngài đi ôi xót xa!
Jesus! Chúa tôi mang hình,
Mọi tội lỗi Jesus gánh thay
Vì yêu thương nên Chúa đến đây,
Vì ai Jesus mang hình chịu thập giá.
Tại vì sao Ngài làm như thế?  
Tại vì sao bàn tay dấu đinh?
Roi in trên thân Ngài, trên đầu Ngài đội mão gai
Thân Ngài tan vỡ!
Hai tay Jesus Ngài đã giang ra,
Vì tôi với anh Chúa đã mang hình,
Ôm nhân loại bằng tình yêu thương
Jesus đã chút linh hồn.

Đồi Gô-tha năm nào in dấu chân Jesus
Mang thập gía siêu vẹo Ngài bước đi,
và quân lính theo Ngài
lấy dây quất Ngài
từng vết thương đâm thấu xuyên vào tim

Mọi ánh mắt đang trông thấy Cha,
Cùng bước Ngài đi ôi xót xa!
Jesus! Chúa tôi mang hình,
Mọi tội lỗi Jesus gánh thay
Vì yêu thương nên Chúa đến đây,
Vì ai Jesus mang hình chịu thập giá.

Tại vì sao Ngài làm như thế?  
Tại vì sao bàn tay dấu đinh?
Roi in trên thân Ngài, trên đầu Ngài đội mão gai
Thân Ngài tan vỡ!
Hai tay Jesus Ngài đã giang ra,
Vì tôi với anh Chúa đã mang hình,
Ôm nhân loại bằng tình yêu thương
Jesus đã chút linh hồn.

Ngài đã đắc thắng, đắc thắng, đắc thắng sự chết!
Ngài đã đắc thắng, đắc thắng mãi mãi.

Tại vì sao Ngài làm như thế?  
Tại vì sao bàn tay dấu đinh?
Roi in trên thân Ngài, trên đầu Ngài đội mão gai
Thân Ngài tan vỡ!
Hai tay Jesus Ngài đã giang ra,
Vì tôi với anh Chúa đã mang hình,

Jesus đắc thắng muôn đời!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top