Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: El Shaddai – Đức Chúa Trời Quyền Năng

Thánh Ca: El Shaddai – Đức Chúa Trời Quyền Năng

Tựa đề: El Shaddai
Tác giả: Michael Card & John Thompson
Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình
Trình bày: Amy Grant & Sandy Patti

El Shaddai

El Shaddai, El Shaddai,
El-Elyon na Adonai
Age to age You’re still the same,
By the power of the name.
El Shaddai, El Shaddai,
Erkamka  na Adonai,
We will praise and lift You high,
El Shaddai.

Through Your love and through the ram,
You saved the son of Abraham;
Through the power of  Your hand,
Turned the sea into dry land.
To the outcast on her knees,
You were the God who really sees,
And by Your might,
You set Your children free.

El Shaddai, El Shaddai,
El-Elyon na Adonai
Age to age You’re still the same,
By the power of the name.
El Shaddai, El Shaddai,
Erkamka  na Adonai,
We will praise and lift You high,
El shaddai.

Through the years You’ve made it clear,
That the time of Christ was near,
Though the people could’nt see
What Messiah ought to be.
Though Your word contained the plan,
They just could not understand
Your most awesome work was done
Through the frailty of Your son.

El Shaddai, El Shaddai,
El-Elyon na Adonai,
Age to age You’re still the same,
By the power of the name.
El Shaddai, El Shaddai,
Erkamka  na Adonai,
I will praise You till I die,
El shaddai.

El Shaddai

El Shaddai, El Shaddai,
El-Elyon na Adonai,
Từ trong cõi vĩnh cữu Đại Danh
Với uy quyền đời đời tôn quý
El Shaddai, El Shaddai,
Erkamka  na  Adonai,
Thờ tôn Cứu Chúa, con ngợi ca,
El Shaddai.

Vì yêu Chúa chết thế nhân loại
Ngài đến cứu con cái Áp-ra-ham
Bàn tay thánh khiết với quyền năng
Biển Ngài tạo thành đường khô ráo
Từ trong cõi vĩnh viễn muôn đời
Ngài đến duơng gian với cả năng quyền
Ngài đã giáng thế
Và giải cứu con tự do.

El Shaddai, El Shaddai,
El-Elyon na Adonai,
Từ trong cõi vĩnh cữu Đại Danh
Cha uy quyền đời đời tôn quý
El Shaddai, El Shaddai,
Erkamka  na  Adonai,
Thờ tôn Cứu Chúa, con ngợi ca
El Shaddai.

Ngàn năm trước, Chúa phán tỏ tường
Chúa Giê-su giáng lâm cứu người
Dầu cho thế giới chẳng nhận ra
Chính Giê-su  là vị Cứu Thế
Và trong sách thánh chép chương trình
Cứu rỗi cho thế nhân lạc lầm
Việc diệu vinh Cha đã thực thi
Qua Con Một mà Ngài yêu qúy

El Shaddai, El Shaddai, 
El-Elyon na Adonai,
Từ trong cõi vĩnh cữu Đại Danh
Với uy quyền đời đời tôn quý
El Shaddai, El Shaddai,
Erkamka  na Adonai
Ngợi tôn Chúa cuối cuộc đời con
El Shaddai.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top