Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mass in B Minor – Johann Sebastian Bach

Mass in B Minor – Johann Sebastian Bach

Mass in B minor
Johann Sebastian Bach

Joélle Harvey soprano
Carolyn Sampson soprano
Iestyn Davies counter-tenor
Ed Lyon tenor
Matthew Rose bass

Choir of the English Concert
The English Concert
Harry Bicket conductor

Royal Albert Hall
2 August 2012

Thể loại âm nhạc: Mass

Mass là một thể loại thánh nhạc được dùng trong các nhà thờ Công giáo và Tin Lành (Anh Quốc giáo và Lutheran).  Một số Mass được viết với  lời ca có thể hát không cần ban nhạc, nhưng phần lớn Mass được soạn với sự phụ họa của giàn nhạc.  Lời thánh ca của Mass trong Giáo hội Công giáo được viết bằng tiếng La Tinh, trong khi đó Mass của Giáo hội Tin Lành được viết bằng ngôn ngữ địa phương.

Một tác phẩm Mass thường có 6 phần chính là Kyrie, Gloria, Credo, Santus, Benedictus và Agnus Dei.  Mỗi phần gồm một hay nhiều ca khúc đơn ca, song ca, hoặc cho cả ban hợp xướng.

  • Kyrie là phần mở đầu.  Những ca khúc trong phần này chuẩn bị tấm lòng cho sự thờ phượng.  Nội dung của ca khúc là lời cầu nguyện xin Chúa đoái thương.
  • Gloria: bao gồm những ca khúc ca ngợi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu.
  • Credo: bao gồm những ca khúc thể hiện niềm tin.  Nội dung trích từ bài tín điều của người Tin Lành, hay kinh Tin Kính của người Công giáo.
  • Santus: là lời tôn thánh Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus, là Đấng nhân danh Đức Chúa Trời ngự đến.
  • Benedictus: thánh ca chúc tụng và ngợi khen.  Trong một số tác phẩm, Benedictus là một phần của Santus.
  • Agnus Dei:  thánh ca ca ngợi Chiên Con.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top