Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mary Người Có Biết

Mary Người Có Biết

Tựa đề: Mary Người Có Biết
Nguyên tác: Mary Did You Know
Lời: Mark Lowry
Nhạc: Buddy Green

Mary Did You Know

Mary, did you know
that your Baby Boy
would one day walk on water?
Mary, did you know
that your Baby Boy
would save our sons and daughters?
Did you know
that your Baby Boy
has come to make you new?
This Child that you delivered
will soon deliver you.
Mary, did you know
that your Baby Boy
will give sight to a blind man?
Mary, did you know
that your Baby Boy
will calm the storm with His hand?
Did you know
that your Baby Boy
has walked where angels trod?
When you kiss your little Baby
you kissed the face of God?
The blind will see.
The deaf will hear.
The dead will live again.
The lame will leap.
The dumb will speak
The praises of The Lamb.
Mary, did you know
that your Baby Boy
is Lord of all creation?
Mary, did you know
that your Baby Boy
would one day rule the nations?
Did you know
that your Baby Boy
is heaven’s perfect Lamb?
The sleeping Child you’re holding
is the Great, I Am.

Mary, Nàng Có Biết

Mary! Người có biết,
Rằng Ấu Nhi ra đời,
một ngày sẽ bước giữa biển khơi?
Mary! Người có biết
rằng chính Con Trai mình,
là nguồn ơn cứu rỗi muôn dân?
Người có biết
rằng Trẻ Thơ sinh ra
làm đời người nay đổi mới?
Con Thánh hôm nay người hạ sanh,
sẽ đến để cứu lấy người.

Mary! Người có biết
rằng chính Con Trai người,
là nguồn hào quang tỏa sáng soi?
Mary! Người có biết
rằng chính Con Trai mình,
dùng quyền năng ban ơn cứu rỗi?
Người có biết
rằng chính Con Trai mình
từ trời cao đã xuống thế?
Trên trán Bé Thơ người hôn kia,
như hôn thiên nhan Chúa Cha.

Ngài đem ánh sáng,
Đến nơi tối tăm,
Sự sống trong nơi tàn héo…
Ngài muốn muôn dân,
cùng chung tiếng ca:
Ngợi khen Chiên Con Chúa Cha.

Mary nào có biết
rằng chính Con Trai người,
toàn quyền dựng nên cả vũ trụ?
Mary! Người có biết
rằng chính Con Trai người,
cầm quyền trên khắp muôn dân?
Người có biết
rằng chính Con Trai mình
chịu hình thay cho thế giới?
Con Thánh trong tay người yên giấc
là Con Chúa vinh quang.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

cross-and-manger

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top