Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mary Nàng Có Biết – Mary Did You Know

Mary Nàng Có Biết – Mary Did You Know

Tựa đề: Mary Nàng Có Biết
Nguyên tác: Mary Did You Know
Lời: Mark Lowry
Nhạc: Buddy Green
Lời Việt: Linh Thi (2013)
Trình bày: Laura & Estera Bretan

Mary Did You Know

Mary, did you know
that your Baby Boy
would one day walk on water?
Mary, did you know
that your Baby Boy
would save our sons and daughters?
Did you know
that your Baby Boy
has come to make you new?
This Child that you delivered
will soon deliver you.

Mary, did you know
that your Baby Boy
will give sight to a blind man?
Mary, did you know
that your Baby Boy
will calm the storm with His hand?
Did you know
that your Baby Boy
has walked where angels trod?
When you kiss your little Baby
you kissed the face of God?

The blind will see.
The deaf will hear.
The dead will live again.
The lame will leap.
The dumb will speak
The praises of The Lamb.

Mary, did you know
that your Baby Boy
is Lord of all creation?
Mary, did you know
that your Baby Boy
would one day rule the nations?
Did you know
that your Baby Boy
is heaven’s perfect Lamb?
The sleeping Child you’re holding
is the Great, I Am.

Mary Nàng Có Biết

Mary! Nàng có biết
rằng Ấu Nhi ra đời-
một ngày sẽ đạp sóng biển khơi?
Mary! Nàng có biết
là Bé Thơ – con nàng –
sẽ là Cứu Tinh cho thế gian?
Nàng có biết
rằng Trẻ Thơ sinh ra
sẽ làm đời nàng đổi mới?
Con Thánh hôm nay nàng hạ sinh
sẽ trở thành Đấng Cứu Tinh.

Mary! Nàng có biết
nhờ chính Con Trai nàng –
người mù được nhận ánh linh quang?
Mary! Nàng có biết
rằng chính Con Trai nàng
có quyền truyền cho giông bão tan?
Nàng có biết
rằng chính Con Trai nàng
bằng lòng từ trời xuống thế?
Và đôi má ngây thơ nàng hôn lên,
như hôn Thiên Nhan Chúa Con?

Người mù được nhìn,
Người điếc lắng nghe
Kẻ chết sẽ được hồi sinh.
Người què vùng dậy
Người câm sẽ hát
Ngợi khen Chiên Con Chúa Cha!

Mary! Nàng có biết
rằng Bé Thơ – con nàng –
chính là Thiên Chúa của vũ trụ?
Mary! Nàng có biết
rằng Bé Thơ – con nàng –
sẽ là Cứu Tinh cho thế nhân?
Nàng có biết
rằng Bé Trai chính là
Chiên Con chí thánh?
Con Thánh trong tay nàng yên giấc
là Thiên Chúa toàn năng!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top