Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mất Mát Trong Đời

Mất Mát Trong Đời

A-ma-xia nói với người của Ðức Chúa Trời rằng: Còn về một trăm ta lâng bạc mà ta đã trao cho đạo binh Y-sơ-ra-ên thì phải làm sao? Người của Ðức Chúa Trời đáp: Ðức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy (II Sử-ký 25:9).

Câu hỏi của vua Giu-đa dường như rất quan trọng; và có lẽ đối với một Cơ Đốc nhân đang gặp thử thách và cám dỗ thì càng có phần nghiêm trọng hơn.

Bị mất mát tiền thì không có thời nào là chuyện vui cả; và khi có nguyên tắc dính vào thì người phàm xác thịt không phải lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh: “Tại sao phải mất điều vốn rất hữu dụng cho chúng ta? Chân lý cũng phải mua với giá đắt như vậy sao? Không có tiền thì phải làm gì bây giờ? Phải nghĩ đến con cái và thu nhập ít oi của chúng ta chớ!”

Tất cả những điều này, và hàng ngàn chuyện khác nữa, cám dỗ người tin Chúa nhúng tay vào những lợi lộc bất nghĩa; hoặc khi có những thua lỗ, mất mát nghiêm trọng  thì ngưng thực hiện những điều mà lương tâm người ấy đã được bắt phục. Không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy vấn đề trong ánh sáng của đức tin, và thậm chí đối với một số người theo Chúa Giê-xu, phương châm “chúng ta cần phải sống” cũng rất nặng cân.

Ðức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy là một câu trả lời rất thỏa đáng cho những câu hỏi đầy lo lắng đó. Cha chúng ta vẫn giữ túi bạc. Những gì chúng ta mất mát vì danh Ngài, Ngài có thể trả lại ngàn lần hơn. Phần chúng ta là phải vâng theo ý chỉ Chúa, và hãy tin chắc rằng Ngài sẽ đền đáp cho chúng ta; bởi vì đến cuối cùng, Ðức Chúa Trời sẽ không mắc nợ ai cả.

Các thánh đồ biết rất rõ rằng một chút thoải mái trong lòng có giá trị hơn cả một tấn vàng. Người mặc áo sờn rách của lương tâm thanh sạch có được một gia tài thuộc linh đáng ao ước hơn tất cả những gì người ấy đã bị mất. Một tấm lòng chân thật chỉ cần một nụ cười của Ðức Chúa Trời, và một căn nhà giam, là cũng đủ mãn nguyện. Đối với một người có tấm lòng biết ơn Chúa, việc ở trong cung điện mà bị Ngài cau mặt thì chẳng khác gì sống trong hỏa ngục.

Điều tệ hại nhất đã xảy ra rồi cho nên đừng sợ nữa, hãy bỏ tất cả số tiền đó đi. Chúng ta vẫn chưa mất tài sản quý giá của chúng ta, vốn thuộc về trời, nơi Ðấng Christ đang ngự bên hữu Ðức Chúa Trời.

Trong khi chờ đợi hãy nhớ rằng, ngay lúc này Chúa vẫn khiến kẻ nhu mì hưởng được đất, và Ngài không hề cất đi sự tốt lành nào cho người bước đi cách chánh trực.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top