Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Lê Vĩnh Thạch: Cành Nho Liền Gốc

Mục sư Lê Vĩnh Thạch: Cành Nho Liền Gốc

vine_01

Tựa đề: Cành Nho Liền Gốc
Kinh Thánh: Giăng 15:1-17
Diển giả: Mục sư Lê Vĩnh Thạch

Cây Nho Thật

1. “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2. Hễ nhánh nào trong Ta không kết quả, Ngài chặt bỏ; còn nhánh nào kết quả, Ngài tỉa sửa để được kết quả hơn.

3. Các ngươi đã được trong sạch nhờ lời Ta đã phán với các ngươi.

4. Hãy ở trong Ta thì Ta ở trong các ngươi. Như nhánh nho không thể tự nó kết quả nếu không dính vào cây nho, cũng vậy, các ngươi không thể tự mình kết quả nếu không ở trong Ta.

5. Ta là cây nho, các ngươi là nhánh; ai ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy, người ấy sẽ kết nhiều quả, vì ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được. 6. Nếu ai không ở trong Ta, người ấy như nhánh nho bị ném ra ngoài, và bị khô đi; người ta lượm những nhánh ấy, quăng chúng vào lửa, và chúng bị thiêu rụi.

7. Nếu các ngươi ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều mình muốn, các ngươi sẽ được điều đó.

8. Bởi điều nầy Cha Ta được tôn vinh, đó là các ngươi kết nhiều quả, và trở thành những môn đồ của Ta.

9. Như Cha đã yêu thương Ta, Ta cũng đã yêu thương các ngươi; hãy cứ ở trong tình yêu của Ta. 10. Nếu các ngươi vâng giữ các mệnh lệnh của Ta, các ngươi sẽ ở trong tình yêu của Ta, như Ta đã vâng giữ các mệnh lệnh của Cha Ta, và ở trong tình yêu của Ngài.

11. Ta nói với các ngươi những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các ngươi, và để niềm vui của các ngươi được trọn vẹn.

12. Ðây là mệnh lệnh của Ta: các ngươi hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các ngươi. 13. Không có tình yêu nào lớn hơn điều nầy: hy sinh tính mạng mình vì bạn.

14. Các ngươi là bạn Ta nếu các ngươi làm những điều Ta truyền cho các ngươi. 15. Ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết các việc chủ mình làm; nhưng Ta gọi các ngươi là bạn, vì Ta đã tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta.

16. Không phải các ngươi đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn các ngươi và bổ nhiệm các ngươi để các ngươi ra đi và kết quả, và thành quả của các ngươi sẽ còn lại, và để khi các ngươi nhân danh Ta cầu xin Cha điều chi, Ngài có thể ban điều ấy cho các ngươi.

17. Ta truyền cho các ngươi điều nầy: các ngươi hãy yêu thương nhau.”

Xin nhấn vào tựa đề Cành Nho Liền Gốc để nghe bài giảng trong tuần này.
Bạn có thể nhấn vào chữ Bài Giảng ở góc trái bên trên của website, hoặc http://www.thuvientinlanh.org/bai-giang, để nghe những bài giảng đã giới thiệu trong những tuần trước (BBT)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top