Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Lưu Văn Mão: Sự Chết Của Đức Chúa Jesus

Lưu Văn Mão: Sự Chết Của Đức Chúa Jesus

Cross_01

Sự Chết Của Đức Chúa Jesus

“Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng mang lấy huyết nhục giống như họ; để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỉ, và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời.” Hê-bơ-rơ 2:14-15

Chết của thế gian, chết ấy thường
Chết như Cứu Chúa: rạng muôn phương.
Chết trên thập tự thay nhân loại
Chết xuống cửu tuyền diệt quỷ vương
Chết cứu tội nhân ra hỏa ngục
Chết đem giáo hữu đến thiên đường
Chết vinh như thế, đâu rằng chết
Chết mở màn sanh thế đại trường.

Mục sư Lưu Văn Mão
Mùa hạ năm Canh Tuất (1970)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top