Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Lưu Văn Mão: Đức Chúa Trời Ở Với Chúng Ta

Lưu Văn Mão: Đức Chúa Trời Ở Với Chúng Ta

Nativity

“Đức Chúa Trời Ở Với Chúng Ta”
Ma-thi-ơ 1:23

Ơn đâu may mắn lạ lùng,
Phước đâu giáng xuống khắp cùng nơi nơi.
Vui đâu vui cả bầu trời,
Mừng đâu nhân loại người người ngợi ca!
Rõ ràng Kinh Thánh truyền ra:
“Chúa Trời ở với chúng ta” đời đời.
Trải bao vật đổi, sao dời,
Con người đắm đuối chơi vơi bể trần.
Tội khiên mang nặng tấm thân,
Cho nên phải bị tử phần đắng cay!
Thánh nhân, hiền triết xưa nay,
Cùng chung số phận như ai khác gì,
Bỗng đâu lời hứa đúng kỳ:
“Giê-xu” giáng thế xiết chi vui mừng!
Canh khuya nghe tiếng vang lừng,
Thiên thần, thiên sứ tưng bừng hoan ca!
Trời thanh sao sáng chói lòa,
Mục đồng tỉnh thức nghe qua Tin Lành.
Cùng nhau hăng hái tiến hành
Nhìn tường “Thiên Chúa” giáng sinh cứu người.
Đông phương bác sĩ xa vời,
Theo sao dẫn dắt đến nơi kiếm tìm,
Nhũ hương, một dược, hoàn kim
Cúi đầu thờ Đấng tôn nghiêm muôn đời.
Mới hay chính thật “Chúa Trời”
Hiệp cùng Một Thể trong người “Giê-xu”
Nhân từ, thánh khiết, ôn nhu,
Xả thân thục tội, phỉ phu công bình.
Chết rồi, rồi lại phục sinh,
Dạy đem sứ mạng Tin Lành giảng ra.
Tin vui vang khắp gần xa:
“Chúa Trời ở với chúng ta” đời đời.

Mục sư Lưu Văn Mão

Thông Công – Tháng 12/1977

Thư Viện Tin Lành (2013)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top