Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Làm Việc Hết Lòng

Làm Việc Hết Lòng

Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình (Truyền đạo 9:10)

Câu Kinh Thánh “Mọi việc tay ngươi làm được” chỉ về những công tác có thể làm được. Có rất nhiều việc mà lòng chúng ta muốn làm nhưng chúng ta chẳng bao giờ làm. Đó chỉ là dự tính tốt đẹp ở trong lòng chúng ta.  Nhưng nếu chúng ta muốn trở thành hữu dụng thật sự; chúng ta không nên chỉ bằng lòng với những kế hoạch trù tính trong lòng, hoặc chỉ nói về chúng, mà phải thực hiện “mọi việc tay ngươi làm được.”

Một hành động tốt đẹp có giá trị hơn một ngàn lý thuyết suông xuất sắc. Xin chúng ta đừng đợi cho đến khi có những cơ hội tốt hơn hay chờ một công việc nào khác, mà mỗi ngày hãy làm những việc ở ngang tầm tay chúng ta. Chúng ta không thể có một thì giờ nào khác hơn hiện tại để sống. Quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa tới; chúng ta sẽ không bao giờ có một thời gian nào khác hơn là hiện tại. Vì thế, đừng đợi cho đến khi nào kinh nghiệm đã chín muồi rồi chúng ta mới thử phục vụ Chúa. Hãy cố gắng ngay bây giờ để mang lại kết quả.

Hãy phục vụ Ðức Chúa Trời ngay bây giờ, nhưng hãy cẩn thận về cách thức bạn thực hiện: Việc bạn có thể làm được: “Hãy làm hết sức mình.” Hãy làm ngay; đừng lãng phí cuộc sống của bạn bằng cách suy nghĩ về những gì bạn sẽ làm ngày mai dường như để bù đắp cho sự ăn không ngồi rồi ngày hôm nay. Không ai phục vụ Ðức Chúa Trời bằng những việc sẽ làm ngày mai. Nếu chúng ta muốn tôn vinh Chúa và muốn được phước, thì đó là nhờ những việc chúng ta làm hôm nay. Bất cứ bạn làm việc gì cho Chúa, hãy để hết tâm hồn mình vào đó. Ðừng chỉ dâng cho Ðấng Christ một công tác lộn xộn tùy hứng, khi có khi không; nhưng khi phục vụ Ngài hãy làm với cả tấm lòng, linh hồn và sức lực.

Nhưng đâu là sức lực của người tin Chúa? Sức lực không ở trong chính người ấy vì người ấy hoàn toàn yếu đuối. Sức lực chúng ta vốn ở trong Ðức Giê-hô-va vạn quân. Vậy, hãy tìm cầu sự trợ giúp của Ngài; hãy cầu nguyện, hãy tin cậy,  và sau khi đã làm “việc tay chúng ta có thể làm được,” hãy chờ đợi ơn phước Chúa ban. Việc chúng ta làm sẽ được hoàn tất mỹ mãn, và sẽ không thể không mang lại kết quả.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top