Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » L.V. Beethoven: Christ on the Mount of Olives, Op. 85

L.V. Beethoven: Christ on the Mount of Olives, Op. 85

Tựa đề: Đấng Christ Trên Đỉnh Olives
Nguyên Tác: Christus am Ölberge, Op. 85 (1803)
Sáng tác:  Ludwig van Beethoven (1770–1827) 

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top