Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:13-29

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:13-29

emmaus_road_1

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 24:13-29

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn có ý định bỏ cuộc trong khi làm một việc gì?  Chuyện gì đã xảy ra? Khi bỏ cuộc, bạn đã làm gì trong thời gian đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Hai môn đồ trong câu chuyện này đi đâu?  Hành trình dài bao xa (24:13)?  Trên đường đi, họ thảo luận về chuyện gì (24:14)? Ai đã cùng đi với họ (24:15)?  Họ có nhận biết người này không? Vì sao (24:16)?
 2. Đức Chúa Jesus đã hỏi họ điều gì (24:17)?  Họ đã trả lời như thế nào (24:18)?  Tại sao Chúa hỏi họ như vậy trong khi Ngài biết họ đang tranh luận về điều gì?
 3. Họ giải thích chuyện gì đã xảy ra (24:19-20)?  Quan điểm của họ như thế nào (24:21)? Điều gì khiến họ bối rối (24:22-24)?  Tại sao?
 4. Chúa đã dùng cách nào để giúp hai môn đồ hiểu rõ vấn đề (24:25-26)?  Căn bản của lời Chúa giải thích bắt đầu từ đâu (24:27)?  Để giúp hai môn đồ biết Chúa đã sống lại, tại sao Chúa không đơn giản thể hiện chính mình Ngài cho họ, như cách Ngài đã làm cho các phụ nữ, nhưng Ngài lại dùng phương cách này?
 5. Chúa dự định làm gì (24:28)?  Hai môn đồ đã thuyết phục Chúa điều gì (24:29)?  Kết cuộc của câu chuyện sẽ như thế nào nếu họ không nài ép Chúa ở lại?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1.  “Đường về Em-ma-út” – nơi Đức Chúa Jesus đã bày tỏ chính Ngài cho bạn – diễn ra vào lúc nào?  Việc gì đã xảy ra?
 2. Có khi nào bạn nhận biết Chúa đang mặc khải chính Ngài cho bạn trong lúc bạn trò chuyện với một ai đó hay không? Chuyện gì đã xảy ra? Bạn học được gì trong kinh nghiệm này?
 3. Bạn có thể giải thích về cuộc đời, sự hy sinh và sự sống lại của Đức Chúa Jesus, một cách rõ ràng cho một người chưa biết Chúa không?  Làm thế nào để bạn có thể khởi đầu trình bày câu chuyện trong bối cảnh mà người đó có thể hiểu được?
 4. Nếu có những vấn đề khó hiểu trong cuộc sống theo Chúa, bạn có thể tìm lời giải thích từ đâu?
 5. Có bao giờ bạn đánh mất cơ hội hiểu biết Chúa thấu đáo bởi vì bạn chỉ trò chuyện với Chúa nửa vời, nhưng đã bỏ qua cơ hội để có được nhiều thì giờ hơn tâm giao với Chúa hay không?  Bạn cần làm gì để có nhiều thì giờ với Chúa?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 24:13-29

Chúa Hiện Ra với Hai Môn ÐồTrên Ðường Ðến Em-ma-út
(Mác 16:12-13)

13. Cũng ngày hôm đó, hai người trong số các môn đồ đi đến một làng tên là Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14. Họ nói với nhau về những việc vừa mới xảy ra.

15. Ðang khi họ nói chuyện và bàn tán với nhau, chính Ðức Chúa Jesus đến gần và đi với họ. 16. Nhưng mắt họ bị che khuất nên họ không nhận ra Ngài.

17. Ngài hỏi họ: “Các ngươi bàn tán với nhau việc gì trong khi đi đường vậy?” Họ dừng lại, nét mặt buồn rầu.

18. Bấy giờ Cơ-lê-ô-pa, một trong hai người, trả lời: “Bộ chỉ ông là khách lạ duy nhất ở Giê-ru-sa-lem không biết những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua sao?”

19. Ngài hỏi: “Việc gì vậy?”

Họ đáp: “Ðó là những việc về Ðức Chúa Jesus, người Na-xa-rét; Ngài là một đấng tiên tri có việc làm và lời nói đầy quyền năng trước mặt Ðức Chúa Trời và mọi người. 20. Không hiểu tại sao các trưởng tế và các quan chức của chúng ta lại kết án tử hình Ngài và đóng đinh Ngài trên cây thập tự. 21. Chúng tôi hy vọng rằng Ngài sẽ cứu chuộc dân I-sơ-ra-ên. Nhưng dù sao đi nữa, những việc ấy đã xảy ra ba ngày rồi. 22. Tuy nhiên, có mấy bà trong chúng tôi đã khiến chúng tôi lấy làm lạ. Sáng sớm hôm nay họ đến mộ, 23. và không thấy thi thể Ngài ở đó; họ trở về nói rằng họ thấy các thiên sứ hiện ra bảo Ngài đang sống. 24. Có mấy người trong chúng tôi đã đến mộ và cũng thấy y như lời các bà ấy nói, còn Ngài thì họ không thấy.”

25. Ngài phán với họ: “Ôi những kẻ khờ khạo và có lòng chậm hiểu về mọi điều các đấng tiên tri đã báo trước. 26. Há chẳng phải Ðấng Christ cần phải chịu khổ như vậy rồi mới vào vinh hiển của Ngài sao?”

27. Rồi Ngài bắt đầu từ Mô-sê và tất cả Các Tiên Tri mà giải nghĩa cho họ những gì liên quan đến Ngài trong cả Kinh Thánh.

28. Khi họ đến gần làng, nơi họ muốn đến, thì Ngài tỏ vẻ như Ngài muốn đi xa hơn. 29. Nhưng họ nhất định nài ép Ngài rằng: “Xin ông hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã sắp tối rồi, và ngày đã gần tàn.” Ngài đi vào và ở lại với họ.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top