Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:1-12

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:1-12

TheEmptyTomb

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 24:1-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải trải qua một thời gian ưu sầu không?  Điều đó kéo dài bao lâu?  Điều gì giúp bạn vượt qua giai đoạn đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ai là những người đã đến thăm mộ Chúa (23:55; 24:1, 10)?  Họ đến vào lúc nào?  Tại sao họ đến trong lúc này?   Họ dự định làm gì (24:1)?
  2. Khi các phụ nữ thực hiện việc này cho Chúa, trở ngại nào họ có thể gặp (Ma-thi-ơ 27:60, 65-66; Mác 16:3)?  Những khó khăn đó có ngăn cản họ thực hiện điều lòng họ mong muốn hay không?  Họ đã khám phá ra điều gì khi họ quyết tâm làm cho Chúa (24:2)?
  3. Điều bất ngờ nào đã xảy ra cho họ (24:3)?  Thay vì gặp thi hài của Chúa, họ đã gặp ai (24:4)?  Phản ứng của họ ra sao (24:5)?
  4. Các thiên thần đã nhắc sai lầm của họ là gì? Tin vui họ cần biết là gì? Vì sao họ biết tin vui đó là sự thật (24:6-7)?
  5. Thực tế mà họ kinh nghiệm cùng với những lời của các thiên thần giúp họ khám phá ra điều gì? Họ đã làm gì (24:8-10)?
  6. Phản ứng của các Sứ Đồ ra sao (24:11)? Điểm khác biệt căn bản giữa những phụ nữ và các Sứ Đồ trong câu chuyện này là gì (24:1-8; Giăng 20:19)? Phi-e-rơ đã làm điều gì khác hơn những Sứ Đồ khác?  Những việc xảy ra có đủ để Phi-e-rơ tin rằng Chúa đã sống lại hay không (24:12)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Tình trạng thuộc linh của bạn đang ở trong giai đoạn nào: trong ngày Thương Khó, vào sáng Phục Sinh, hay còn lưng chừng ở giữa hai thời điểm đó? Khi nào sự kiện Chúa Phục Sinh trở thành “ánh bình minh” cho cuộc đời của bạn?
  2. Có dự định tốt đẹp nào bạn muốn làm cho Chúa? Khó khăn nào bạn có thể đối diện khi làm điều này?  Ai là người có cùng tâm tình để thực hiện điều đó với bạn?  Khi bạn quyết tâm thực hiện, điều gì xảy ra?
  3. Là một tín hữu, bạn phản ứng như thế nào khi một số điều mình trình bày không được những lãnh đạo trong Hội Thánh đón nhận?  Là một lãnh đạo, bạn có trách nhiệm gì khi đối diện với một vấn đề mà mình không thể xác nhận hay quyết định?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 24:1-12

Chúa Sống Lại
(Ma-thi-ơ 28:1-10; Mác 16:1-8; Giăng 20:1-10)

1. Ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn mờ sáng, các bà ấy đến thăm mộ, đem theo hương liệu họ đã chuẩn bị. 2. Khi đến nơi họ thấy tảng đá chận cửa mộ đã được lăn ra. 3. Họ vào trong mộ nhưng không thấy thi thể của Ðức Chúa Jesus đâu cả.

4. Trong khi họ còn hoang mang về việc ấy, nầy, hai người đàn ông với y phục sáng lòa đột nhiên xuất hiện bên họ.  5. Họ hoảng sợ và sấp mặt xuống đất, nhưng hai người đó nói với họ: “Tại sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? 6. Ngài không có ở đây, nhưng Ngài đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại những gì Ngài đã nói với các ngươi khi Ngài còn ở Ga-li-lê. 7. Ngài đã bảo, ‘Con Người phải bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi, chịu đóng đinh, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại.’”

8. Họ nhớ lại những lời của Ngài.  9. Họ rời ngôi mộ trở về và thuật lại mọi điều đó cho mười một sứ đồ và mọi người khác. 10. Các bà đó là Ma-ry Mạc-đa-len, Giô-an-na, Ma-ry mẹ của Gia-cơ, và các bà khác cùng đi với họ; họ thuật lại cho các sứ đồ về những việc ấy.

11. Nhưng các sứ đồ cho những lời ấy là chuyện viễn vông, và họ không tin các bà ấy.

12. Tuy nhiên, Phi-rơ đứng dậy và chạy đến mộ. Ông cúi xuống nhìn vào trong và chỉ thấy có vải liệm nằm không ở đó. Ông ra về và phân vân, không biết chuyện gì đã xảy ra.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top