Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:26-39

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:26-39

JesusViaDolorosa_01s
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 23:26-39

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị đặt vào hoàn cảnh phải làm một việc bất đắc dĩ hay không?  Bạn làm điều đó cho ai?  Bạn cảm thấy thế nào sau khi làm xong việc đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ai đã phụ vác cây thập tự cho Chúa? Ông nhận trách nhiệm này trong hoàn cảnh nào (23:26)? Tại sao Đức Chúa Jesus cần được giúp trong lúc đó (Mác 14:65; 15:15, 19)?
  2. Ai đã đi theo cuộc diễn hành? Họ đã làm gì (23:27)? Đức Chúa Jesus đã nói gì với họ (23:28-30)? Xin phân tích ý nghĩa điều Chúa nói trong câu 31?
  3. Chúa bị đóng đinh tại đâu?  Ai đã bị xử hình cùng với Chúa?
  4. Xin phân tích thái độ của những người có mặt lúc Chúa hành hình (đám đông, toán lính, những phụ nữ, những lãnh đạo Do Thái, những tử tội) (23:26-39).  Bạn nghĩ gì về những người cố tình gây đau thương cho một người sắp chết?  Tại sao họ chỉ muốn sỉ nhục Chúa mà không xúc phạm hai tử tội cùng bị hành quyết với Ngài?
  5. Trong khi những người chung quanh đối xử với Chúa như vậy, Đức Chúa Jesus đã làm gì cho họ (23:34)? Bạn học điều gì về Chúa?
  6. Tấm bảng treo trên thập tự viết điều gì (23:38)?  Theo bạn, những dòng chữ đó trình bày một sự thật, một lời mỉa mai, hay có một dụng ý nào khác?  Tại sao (Giăng 19:1-22)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Lúc Chúa bị hành hình, có hai nhóm người tiêu biểu cho hai thái độ khác nhau. Bạn nghĩ bạn giống với những người nào (Si-môn, các phụ nữ khóc thương Chúa, người tử tội biết ăn năn, những lãnh đạo Do Thái, đám đông, Phi-lát, toán lính)?  Tại sao?
  2. Nếu bạn là Si-môn, bạn nghĩ gì khi được trao trách nhiệm vào lúc đó? Bạn nghĩ gì về việc làm của mình sau khi gặp Chúa sống lại?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 23:26-39

Chúa Chịu Ðóng Ðinh
(Mat 27:32-44; Mác 15:21-32; Gg 19:17-27)

26. Ðang khi họ dẫn Ngài đi ra, họ túm lấy một người tên là Si-môn quê ở Sy-ren, ông ấy vừa từ dưới quê lên. Họ đặt cây thập tự trên vai ông, bắt ông vác nó đi theo Ðức Chúa Jesus.

27. Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài, trong đó có những bà đấm ngực và khóc thương Ngài. 28. Nhưng Ðức Chúa Jesus quay lại các bà ấy và nói: “Hỡi những phụ nữ Giê-ru-sa-lem, đừng khóc cho Ta, nhưng hãy khóc cho chính các ngươi và cho con cháu các ngươi. 29. Vì nầy, những ngày đến người ta sẽ nói, ‘Phước cho những phụ nữ không con, cho những dạ chẳng mang thai, và cho những vú không cho con bú.’ 30. Khi ấy người ta sẽ nói với núi rằng, ‘Hãy đổ xuống trên chúng tôi,’ và nói với đồi rằng, ‘Hãy phủ lấp chúng tôi.’ 31. Vì khi cây vẫn còn xanh mà người ta đã đối xử như vậy, thì khi cây khô rồi người ta sẽ đối xử ra sao?”

32. Có hai người khác, hai tên tội phạm, cũng bị dẫn đi hành quyết với Ngài. 33. Khi đến một chỗ gọi là Ðồi Sọ, họ đóng đinh Ngài và hai tên tội phạm tại đó, một tên bên phải Ngài và một tên bên trái Ngài.

34. Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết họ làm điều gì.” Họ bốc thăm để chia nhau y phục Ngài.

35. Dân chúng đứng nhìn, trong khi những người lãnh đạo buông lời mỉa mai Ngài rằng: “Hắn đã cứu những người khác, hãy để hắn cứu lấy hắn, nếu hắn thật là Ðấng Christ, Ðấng Ðức Chúa Trời đã chọn!”

36. Bọn lính cũng chế nhạo Ngài; chúng lại gần, đưa giấm cho Ngài, 37. và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, hãy cứu lấy ông đi!”

38. Phía trên đầu Ngài có một tấm bảng ghi, “NGƯỜI NẦY LÀ VUA DÂN DO-THÁI.”

39. Một trong hai tội phạm bị treo ở đó cũng buông lời xúc phạm đến Ngài rằng: “Ông không phải là Ðấng Christ sao? Hãy cứu lấy ông và cứu chúng tôi với.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top