Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:13-25

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:13-25

Jesus_Pilate_02
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 23:13-25

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Những thông lệ thường xuất phát từ mục đích tốt nhưng có khi đưa đến tình trạng khó xử.  Bạn có bao giờ ở trong tình trạng tương tự như vậy không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi gặp Chúa Ngài trở lại, Phi-lát đã làm gì (23:13)?  Bản án ông dành cho Chúa là gì (23:16)? Lý do nào khiến Phi-lát đưa ra phán quyết như vậy (23:14-15)?
  2. Dân chúng đã phản ứng như thế nào (23:18)?  Ba-ra-ba là ai (23:19)? Phi-lát đã làm gì trước phản ứng của dân chúng (23:20)?
  3. Thái độ của đám đông sau đó như thế nào?  Họ muốn Chúa phải nhận hình phạt nào (23:21)?  Dựa theo luật, Chúa có thể bị kết án như vậy không (23:22)?
  4. Đám đông đã đòi hỏi điều gì?  Kết quả ra sao (23:23)?  Phi-lát đã làm gì (23:25)?  Quyết định cuối cùng của ông dựa trên điều gì (23:24)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn giống như đám đông, bị xách động, lôi cuốn tham gia làm một điều gì đó mà về sau bạn phải hối tiếc hay không?  Hành động sai lầm đó đã ảnh hưởng như thế nào trên cuộc đời của người khác, và lưu lại dấu ấn nào trên cuộc đời của bạn?
  2. Nếu bạn là một người được trao cho một trách nhiệm, hay quyền hành (trong gia đình, trong hội thánh, trong sở làm, …), bạn có luôn sử dụng thẩm quyền của mình cách công minh  hay không? Làm thế nào để bạn có thể tránh khỏi áp lực để làm điều sai trái?
  3. Có bao giờ bạn trải qua kinh nghiệm giống như Ba-ra-ba: tưởng rằng sẽ bị hình phạt tối đa nhưng lại được tự do?  Bạn làm gì với cơ hội tốt đẹp mà bạn có?  Bạn nghĩ gì về người đã nhận hình phạt thay mình?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 23:13-25

Phi-lát Kết Án Chúa
(Ma-thi-ơ 27:15-26; Mác 15:6-15; Giăng 18:39-19:16)

13. Phi-lát triệu tập các trưởng tế, các quan chức, và dân lại, 14. rồi nói với họ: “Các ngươi đem nộp người nầy đến ta, vì cho rằng đương sự đã sách động quần chúng, và nầy, trước mặt các ngươi, ta đã hỏi cung đương sự và thấy người nầy không phạm tội như các ngươi đã tố cáo. 15. Cả Hê-rốt cũng thấy vậy, vì ông ấy đã giải trả đương sự lại chúng ta. Nầy, đương sự chẳng làm điều chi đáng chết. 16. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.”

17. Số là vào mỗi kỳ lễ lớn, Phi-lát thường có lệ phóng thích cho họ một tù nhân.

18. Nhưng họ đồng thanh la lớn: “Hãy giết hắn đi! Hãy thả Ba-ra-ba cho chúng tôi!”

19. Ba-ra-ba là kẻ đã bị tù vì tội dấy loạn trong thành và can tội giết người.

20. Nhưng Phi-lát muốn thả Ðức Chúa Jesus nên nói với họ một lần nữa.

21. Nhưng họ càng gào to: “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

22. Ông hỏi họ lần thứ ba: “Tại sao? Người nầy đã làm điều ác gì? Ta không thấy người nầy có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn, rồi thả người ấy ra.”

23. Nhưng họ cứ gào to hơn nữa, nhất định đòi phải đóng đinh Ngài cho được, và tiếng gào thét của họ đã thắng.

24. Vậy Phi-lát ra phán quyết thuận theo lời yêu cầu của họ. 25. Ông cho thả người họ yêu cầu, một kẻ đã bị tù vì tội dấy loạn và giết người, còn Ðức Chúa Jesus, ông trao nộp Ngài theo ý họ muốn.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top