Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 21:29-38

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 21:29-38

figtree_01
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 21:29-38

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải trông chờ một điều gì quá lâu?  Bạn đã làm gì trong thời gian đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Lý do nào khiến Chúa kể ẩn dụ về cây nứt lộc (21:25-28)?  Cây nứt lộc báo hiệu điều gì sẽ xảy đến (21:30)? Có phải Chúa bảo chỉ nhìn một mình cây vả hay không (21:29)? Người tin Chúa có nên nhìn vào chỉ một vài hiện tượng để xác định ngày Chúa đến hay không?
  2. Chữ “thế hệ” trong nguyên văn có nghĩa là “dòng giống” hay “dòng dõi”. Chúa hứa điều gì trong câu 21:32? Chúa khẳng định lời hứa của Ngài như thế nào (21:33)? Lời hứa này khích lệ người Do Thái như thế nào khi họ phải đối diện với sự tàn sát nhiều lần đã xảy ra cho dân tộc Do Thái?
  3. Điều gì có thể làm cho người tin Chúa không nhận biết ngày Chúa trở lại (21:34-35)?  Thái độ cần có trong khi chờ Chúa tái lâm là gì (21:36)?
  4. Chương trình làm việc hằng ngày của Chúa vào lúc đó như thế nào (21:37-38)?  Chúa nêu gương gì cho những người có trách nhiệm giảng dạy Lời Chúa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có trông chờ ngày Chúa trở lại không?  Tại sao? Có những điều nào đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày khiến bạn bị chi phối không để ý đến những dấu hiệu ngày Chúa trở lại?
  2. Có bao nhiêu người trong cộng đồng nơi bạn đang sống chưa có cơ hội nghe về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa?  Bên cạnh việc cầu nguyện và trông chờ, bạn có thể làm gì để ngày Chúa trở lại sớm xảy ra (Ma-thi-ơ  24:14)?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 21:29-38

Ngụ Ngôn về Cây Vả
(Mat 24:32-35; Mác 13:28-31)

29. Ngài kể cho họ một ngụ ngôn: “Hãy xem cây vả và mọi cây cối. 30. Khi các ngươi thấy các nhánh cây đâm chồi nẩy lộc, các ngươi biết mùa hè đến gần.

31. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, các ngươi khá biết rằng vương quốc Ðức Chúa Trời đang đến gần.

32. Quả thật, Ta nói với các ngươi, dòng dõi nầy sẽ không qua đi trước khi mọi điều ấy xảy đến.

33. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không qua đâu.”

Phải Tỉnh Thức và Cầu Nguyện

34. “Hãy đề phòng, đừng để lòng các ngươi trĩu nặng với tiệc tùng, say sưa, và những lo lắng đời nầy đến nỗi ngày ấy bất thần chụp xuống trên các ngươi 35. như một bẫy lưới, vì ngày ấy sẽ ập đến trên mọi người sống ở mọi nơi khắp mặt đất.

36. Vậy các ngươi phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để có đủ sức thoát khỏi mọi điều ấy khi chúng xảy đến, và được đứng vững trước mặt Con Người.”

37. Ban ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ, tối lại Ngài đi ra và nghỉ đêm trên núi tên là Ô-liu.

38. Mỗi sáng sớm mọi người thức dậy, vào trong đền thờ, để nghe Ngài giảng dạy.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top