Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:15-17

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:15-17

JesusnChildren
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 18:15-17

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị trách vì muốn làm điều tốt cho con hoặc cháu của mình hay không?  Bạn cảm thấy thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tại sao nhiều người mang trẻ thơ đến với Chúa?  Họ muốn Chúa làm gì cho những đứa trẻ này (18:15)?
  2. Theo bạn, vì sao các môn đồ đã quở trách những người mang con đến với Chúa?  Đức Chúa Jesus đã làm gì khi Ngài biết việc này? Chúa dạy các môn đồ điều gì trong việc nên cho trẻ thơ tiếp xúc với Ngài? Vì sao (18:16)?
  3. Trẻ thơ có đặc điểm gì?  Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp nhận vương quốc của Đức Chúa Trời như trẻ thơ (18:17)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đang ở trong giai đoạn trưởng thành, hay ấu trĩ tâm linh?  Bạn có muốn được Chúa chạm vào cuộc đời mình hay không?
  2. Nếu bạn là bậc làm cha mẹ, bạn nghĩ gì khi những lãnh đạo trong Hội Thánh không muốn, hay thiếu quan tâm, trong việc hướng dẫn thiếu nhi và thế hệ trẻ đến với Chúa? Bạn có thể làm gì để thay đổi thái độ này?
  3. Bạn có ưu tư về sự nhận biết Chúa của thế hệ trẻ hiện nay hay không?   Bạn có thể làm gì để xây dựng hoặc phát triển những chương trình hướng dẫn thiếu nhi và thanh thiếu niên tại Hội Thánh của bạn?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top