Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 17:20-36

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 17:20-36

Jesus_Pharisees_s
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 17:20-37

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi ôn lại quá khứ, giai đoạn nào trong cuộc đời bạn chú tâm vào chuyện “ăn uống”, vào chuyện “mua và bán”?  vào chuyện “vun trồng, xây dựng”?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus đã trả lời người Pha-ri-si khi nào vương quốc của Đức Chúa Trời được thể hiện? tại đâu? và như thế nào?  Mục đích câu trả lời của Chúa là gì? Ngài ngụ ý vương quốc của Đức Chúa Trời thuộc về nội tâm, mang bản chất tâm linh; hay sẽ được thể hiện rõ ràng cho công chúng; hoặc Chúa chỉ muốn lưu ý người Pha-ri-si rằng họ đã vấp phải sai lầm rất quan trọng vì không nhận biết Ngài là ai?
  2. Đức Chúa Jesus ngụ ý gì khi nhắc đến “ngày của Con Người”?   Ngày đó giống thời của Nô-ê và Lót trong phương diện nào?  Người tin Chúa cần phải sống như thế nào khi biết “ngày của Con Người” sẽ bất ngờ xảy ra?  Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài nhắc lại câu chuyện vợ của Lót (17:32-33; Sáng Thế Ký 19:17-26)?
  3. Lu-ca 17:37 là một thành ngữ.  Tại sao Chúa dùng thành ngữ này để trả lời các môn đồ?
  4. “Vương quốc của Đức Chúa Trời” và “Ngày của Con Người” khác nhau như thế nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Làm thế nào để bạn có thể sống trong “Vương Quốc của Đức Chúa Trời” trong khi trông chờ “Ngày của Con Người” xảy ra?
  2. Lời Chúa trong các câu 26-36 nhắc bạn điều gì về giá trị, về những mối quan hệ, và cách sống trên đời này trong khi chờ ngày Chúa đến?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 17:20-36

Ngày Chúa Ðến

22. Ðoạn Ngài nói với các môn đồ, “Sẽ đến một thời các ngươi mong được thấy chỉ một ngày trong những ngày của Con Người, nhưng các ngươi sẽ không thấy.  23. Người ta sẽ nói với các ngươi, ‘Kìa, Ngài ở đó!’ hoặc ‘Nầy, Ngài ở đây!’ Các ngươi đừng đi và đừng bỏ công tìm kiếm. 24. Vì như chớp lòe sáng từ phương trời nầy vụt sáng đến phương trời kia thể nào, Con Người sẽ xuất hiện trong ngày của Người cũng thể ấy.

25. Nhưng trước hết, Người phải chịu nhiều đau khổ và bị thế hệ nầy khước từ.

26. Như trong thời Nô-ê thể nào, trong thời của Con Người cũng thể ấy:  27. người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến khi Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt ập đến và hủy diệt tất cả.

28. Giống như trong thời của Lót: người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, và xây dựng 29. cho đến ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, bấy giờ mưa lửa và diêm sinh từ trời sa xuống và hủy diệt tất cả.

30. Trong ngày Con Người được hiển lộ cũng sẽ như vậy.

31. Trong ngày ấy, ai đang ở trên sân thượng mà có của cải đang để trong nhà, đừng xuống lấy ra. Tương tự, ai đang ở ngoài đồng, đừng trở về nhà. 32. Hãy nhớ đến vợ Lót.  33. Ai tìm cách giữ mạng sống mình sẽ mất nó, còn ai liều bỏ mạng sống mình sẽ giữ được nó.

34. Ta nói với các ngươi, trong đêm ấy, có hai người nằm chung một giường, một người được đem đi, một người bị bỏ lại.  35. Có hai người xay chung một cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. [36Có hai người đang ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại.]”

36. Họ hỏi Ngài và nói, “Lạy Chúa, tại đâu?” Ngài trả lời họ, “Xác chết ở đâu, kên kên bâu lại đó.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top