Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 17:1-4

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 17:1-4

handinwater
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 17:1-4

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn vô tình, hay cố ý, khiến người khác hiểu, rồi làm một chuyện gì đó không đúng hay không?  Bạn nghĩ gì về điều bạn đã làm?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Có một việc khó có thể tránh khỏi, mà Chúa nhắc đến trong câu 17:1 là gì? Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài dùng chữ “khốn thay” cho kẻ làm cho người khác vấp phạm?
  2. Thay vì để trẻ em bị cám dỗ phạm tội, làm thế nào để ngăn ngừa chuyện đó? Hình phạt bị ném xuống biển dành cho kẻ gây truân chuyên cho người khác – đã xảy ra cho Giô-na trong Cựu Ước.  Chúa muốn dạy điều gì khi nói rằng kẻ gây cho trẻ em phạm tội không phải chỉ bị ném xuống biển mà còn cần bị cột thêm một cối đá vào cổ nữa (17:2)?
  3. Điều gì có thể khiến một đứa trẻ bị cám dỗ phạm tội?  Tại sao việc gây cho một đứa trẻ phạm tội là một việc nghiêm trọng?  Làm thế nào để cách ly những nguyên nhân gây cám dỗ đó xa khỏi trẻ em?
  4. Chúa dạy người theo Chúa cần có thái độ nào với người phạm tội? Với người biết ăn năn? (17:3).
  5. Chúa dạy người theo Ngài phải làm gì khi người có lỗi ăn năn (17:4)?  Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện lời Chúa dạy mà không khuyến khích những thói xấu tái diễn?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có đổ thừa cho ai là nguyên nhân của những sai lầm mà bạn đã làm không?  Bạn nghĩ gì về người đó?  Bạn có muốn trở thành một người như vậy không?
  2. Những điều gì có thể khiến những tân tín hữu trong hội thánh của bạn bị vấp phạm?  Theo lời Chúa dạy trong câu chuyện này, làm thế nào để giải quyết vấn đề? Có cách nào nhận chìm những điều đó dưới đáy biển sâu?
  3. Bạn có đếm bao nhiêu lần bạn tha thứ cho người khác không, hay bạn hoàn toàn quên về điều đó?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 17:1-4

1. Đức Chúa Jêsus lại phán với môn đồ: “Không thể không có những điều gây nên vấp phạm, nhưng khốn thay cho người nào gây ra điều ấy! 2. Thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn là để cho người ấy gây cho một trong những đứa bé này phạm tội.

3. Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi phạm tội, hãy quở trách! Nếu họ ăn năn, hãy tha thứ. 4. Dù trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: “Tôi ăn năn” thì hãy tha thứ cho họ.”

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top