Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 16:19-31

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 16:19-31

Lazarus_Dive_01s
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 16:19-31

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn biết gì về những người đang sống cạnh nhà của bạn hay người đang làm việc chung với bạn?  Có nhu cầu nào của người đó mà bạn có thể giúp?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin so sánh cuộc sống của người giàu và La-xa-rơ trên đất (16:19-21), và sau khi chết (16:22-24)?
  2. Người nhà giàu đã xin điều gì (16:24)?  Áp-ra-ham đã trả lời như thế nào (16:25-26)?  Áp-ra-ham và người giàu có nói gì về sự giúp đỡ của người giàu dành cho La-xa-rơ lúc còn sống hay không? Xin phân tích hai lý do khiến Áp-ra-ham từ chối yêu cầu xin giúp đỡ của người giàu.
  3. Khi biết mình không xứng đáng được cứu giúp, người giàu đã xin điều gì (16:27-28)?  Lý do Áp-ra-ham khước từ lời thỉnh cầu này là gì (16:29)?  Theo Áp-ra-ham, giữa Môi-se và các tiên tri, với La-xa-rơ, lời nói của ai có thẩm quyền hơn (16:29)?
  4. Lập luận mà người giàu nài xin Áp-ra-ham giúp các em mình là gì (16:30)?  Vì sao phép lạ người chết sống lại cũng không giúp được người vô tín (16:31)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong câu chuyện Chúa kể, con chó đã giúp đỡ La-xa-rơ nhưng người giàu không giúp gì cho La-xa-rơ.  Bạn đã làm gì để giúp những người bất hạnh chung quanh mình?
  2. Bạn đặt niềm tin của mình nơi Lời Chúa hay nơi phép lạ?
  3. Gia đình người giàu không thấy những bất hạnh của những người chung quanh để cứu giúp; không nghe Lời Chúa qua các sứ giả của Ngài để tin.  Nhiều người ngày nay đang sống trong tình trạng tương tự.  Bạn cần làm gì để giúp cho họ nhận ra chân lý trước khi quá trễ?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 16:19-31

Người Giàu và La-xa-rơ

19. “Có một người giàu kia mặc toàn vải tía và vải gai mịn, hằng ngày ăn uống tiệc tùng rất xa xỉ. 20. Cũng có một người nghèo nọ tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ chốc, 21. và thèm ăn những thức ăn trên bàn người giàu ấy rơi xuống; cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ trên mình ông.

22. Thời gian trôi qua, người nghèo qua đời, các thiên sứ đem ông để vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết, và được đem chôn.

23. Ðang khi chịu đau khổ dưới âm phủ, người giàu ngước mắt lên, trông thấy Áp-ra-ham ở xa xa, và có La-xa-rơ ở trong lòng ông ấy, 24. ông kêu lên và nói, ‘Tổ Phụ Áp-ra-ham ôi, xin thương xót con, và sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ vào làm mát lưỡi con, vì con bị đau khổ lắm trong lửa nầy.’

25. Nhưng Áp-ra-ham đáp, ‘Con ơi, hãy nhớ rằng lúc còn sinh tiền con đã hưởng biết bao điều sung sướng, còn La-xa-rơ phải chịu nhiều bất hạnh; nhưng bây giờ nó được an ủi ở đây, còn con phải chịu đau đớn. 26. Hơn nữa, giữa chúng tôi và các con có một vực sâu rất lớn ngăn cách, đến nỗi nếu ai muốn từ đây qua bên các con, hoặc nếu ai muốn từ bên đó qua bên chúng tôi, cũng không thể nào qua được.’

27. Người giàu nói, ‘Nếu vậy, tổ phụ ơi, xin sai La-xa-rơ về nhà cha con, 28. vì con còn năm anh em nữa, để ông ấy cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị sa vào chốn khổ hình nầy.’

29. Áp-ra-ham đáp, ‘Họ đã có Mô-sê và Các Tiên Tri. Hãy để họ nghe lời các vị ấy.’

30. Nhưng người giàu thưa, ‘Không đâu, Tổ Phụ Áp-ra-ham ơi, nhưng nếu có ai từ cõi chết trở về nói với họ, thì họ sẽ ăn năn.’

31. Áp-ra-ham đáp, ‘Nếu họ không nghe lời Mô-sê và Các Tiên Tri, thì dù có ai từ cõi chết sống lại nói, họ cũng không chịu thuyết phục đâu.’”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top