Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 16:13-18

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 16:13-18

Money_01
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 16:13-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải bâng khuâng giữa hai sự chọn lựa hoặc bị dằn vặt giữa hai tình yêu hay không?  Cuối cùng, bạn đã làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vì sao một người phải chấp nhận làm tôi cho hai chủ? Khó khăn của việc phải phục vụ cho hai chủ khác nhau là gì? Tình cảm và nhận thức của người phục vụ đối với chủ kết cuộc sẽ như thế nào (16:13)?  Tại sao các sứ đồ của Chúa không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời, vừa phục vụ tiền bạc?
  2. Kinh Thánh cho biết, giữa Chúa và tiền bạc, người Pha-ri-si yêu ai (16:14)?  Người Pha-ri-si cho rằng họ có thể vừa yêu tiền bạc vừa yêu mến Đức Chúa Trời, cho nên họ chế nhạo Đức Chúa Jesus.  Theo bạn, Đức Chúa Jesus đúng hay người Pha-ri-si đúng?  Tại sao? Với cách sống của người Pha-ri-si, Đức Chúa Trời có xem họ là đầy tớ của Ngài hay không (16:15)?
  3. Chúa dạy luật pháp và lời tiên tri đã được công bố cho đến khi nào (16:16)?  Có nên thay đổi luật pháp hay không (16:17)? Chúa bày tỏ quan điểm của Ngài về sự thay đổi luật pháp như thế nào (16:18)?  Tuy nhiên, bên cạnh luật pháp và lời tiên tri, Phúc Âm của Chúa tác động như thế nào trên cách sống của con người (16:16b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có đang sống trong cảnh phải làm tôi hai chủ hay không? Người chủ nào làm bạn đau khổ, và người chủ nào đem bình an đến cho bạn?
  2. Có phải Đức Chúa Jesus dạy người theo Ngài không thể vừa có Chúa vừa có tiền bạc hay không?  Để trở thành người quản gia khôn ngoan và trung thành của Chúa, bạn cần làm gì để Đức Chúa Trời là chủ của bạn và tiền bạc là đầy tớ của bạn?
  3. Luật pháp Cựu Ước ảnh hưởng trên cuộc sống của bạn như thế nào?  Phúc Âm của Chúa đem lại điều gì cho bạn? Bạn có nôn nả dồn năng lực làm theo những điều được dạy trong Phúc Âm của Chúa để bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời hay không?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 16:13-18

13. Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì đầy tớ ấy sẽ ghét chủ nầy và thương chủ kia, hoặc trọng chủ nầy và khinh chủ kia. Các ngươi không thể vừa làm tôi Ðức Chúa Trời và vừa làm tôi tiền của.”

14. Người Pha-ri-si là những kẻ ham tiền, khi nghe Ngài nói những điều ấy, họ nhạo cười Ngài.

15. Ngài nói với họ, “Các ngươi là những kẻ làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Ðức Chúa Trời biết rõ lòng dạ các ngươi, vì những gì được đề cao trước mặt loài người là gớm ghiếc trước mặt Ðức Chúa Trời.”

16. “Luật Pháp và Các Tiên Tri có hiệu lực đến thời của Giăng, từ đó trở đi, Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời được rao giảng và mọi người lấn ép nhau để vào.  17. Trời đất sẽ qua đi dễ hơn một nét chữ trong Luật Pháp bị xóa bỏ.

18. Ai ly dị vợ rồi cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Còn ai cưới người đàn bà đã ly dị chồng cũng phạm tội ngoại tình.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top