Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 15:20-24

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 15:20-24

prodigalson_2sCùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 15:20-24

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thuộc loại con cái biết vâng lời hay là con ngỗ nghịch muốn bỏ nhà ra đi?  Tại sao bạn muốn ở lại trong gia đình?  Tại sao bạn muốn ra đi?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Có phải ngẫu nhiên mà người cha trông thấy người con từ xa không?  Động lực nào khiến người cha chạy ra đón con?  Người cha đã làm gì để hoan nghênh con trở về (15:20)? Hành động của người cha mang ý nghĩa gì?
  2. Người cha truyền cho gia nhân làm gì cho đứa con vừa trở về (15:22)?  Lúc người con út ra đi, cậu có những gì?  Lúc cậu quay về, cậu còn gì? Mạng lệnh của người cha mang ý nghĩa gì?
  3. Vì sao người cha tổ chức tiệc mừng (15:24, 32)?  Xin phân tích ý nghĩa của những lý do mà người cha nói cần phải vui mừng.
  4. Theo bạn người cha có biết về thái độ của người con lớn với người con út không (15:30)?  Tại sao ông không cho gọi người con lớn và chờ người này trở về rồi mới khai tiệc?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Người cha đã chạy ra khỏi nhà để đón người con hối lỗi trở về.  Nhiều người đang trên đường quay về với Chúa nhưng còn ái ngại chưa dám bước vào nhà của Chúa,  bạn và hội thánh của bạn có sẵn sàng bước ra xa hơn để tiếp đón họ?
  2. Thay vì để cho con trần truồng, đi chân không như một nô lệ, người cha đã mặc áo, đeo nhẫn, mang giày cho đứa con biết ăn năn trở về.  Bạn và hội thánh của bạn làm gì để phục hồi địa vị cho những người đã ăn năn trở về với Chúa?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 15:20-24

20. Ðoạn anh đứng dậy và trở về với cha anh. Trong khi anh còn ở đàng xa, người cha đã trông thấy và động lòng thương xót. Ông chạy đến ôm lấy anh và hôn anh tới tấp.

21. Người con nói với ông, ‘Thưa cha, con đã phạm tội với Trời và với cha. Con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa.’

22. Nhưng người cha bảo các đầy tớ của ông, ‘Hãy mau mau lấy áo choàng tốt nhất mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, hãy lấy giày mang vào chân cậu, 23. và hãy bắt một bò con mập làm thịt để chúng ta ăn mừng, 24. vì con của tôi đây tưởng đã chết mà bây giờ còn sống, tưởng đã mất mà bây giờ đã tìm lại được.’ Thế là họ bắt đầu ăn mừng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top