Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 15:11-20

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 15:11-20

prodigalson_3s
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 15:11-20

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thuộc loại con cái biết vâng lời hay là con ngỗ nghịch muốn bỏ nhà ra đi?  Tại sao bạn muốn ở lại trong gia đình?  Tại sao bạn muốn ra đi?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vì sao người cha biết con út có thể hoang phí tất cả tài sản mà vẫn chia gia tài cho cậu (15:12)? Người cha hành động như vậy có khôn ngoan không?
  2. Chiên đi lạc vì dại dột.  Tiền bị thất lạc vì bất cẩn.  Lý do nào khiến người con út trong câu chuyện này đi lạc? Tấm lòng của người cha như thế nào khi người con quyết định ra đi?
  3. Lúc người con út ra đi, cậu có gì (15:13)? Khi lìa xa gia đình, cuộc sống của cậu đã trải qua những giai đoạn nào (15:13-16)? Lúc nào thì cậu tỉnh ngộ?
  4. Khi tỉnh ngộ, người con út nhận biết khác biệt gì giữa cuộc sống trong nhà của cha và thế giới bên ngoài (15:17)?  Cậu đã quyết định điều gì (15:18)? Cậu nhìn nhận sai lầm của mình như thế nào? Nhận thức mình là ai? Cậu cầu mong điều gì (15:18-19)? và đã thực hiện điều gì (15:20)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bên cạnh mục đích tìm lạc thú, bạn nghĩ rằng có lý do nào khiến người em muốn ra đi: a. Không biết quý trọng những gì hiện có. b. Muốn gây dựng một cơ ngơi riêng. c. Không muốn nghe giáo huấn của cha. d. Muốn lánh xa người anh bảo thủ.
  2. Nếu so sánh cuộc sống tâm linh của bạn với người em trong câu chuyện Chúa kể, bạn đang ở trong giai đoạn nào? a. Còn ở nhà nhưng không thỏa lòng. b. Đang rời xa Nhà Chúa. c. Đang suy nghĩ việc quay về. d. Đang trên đường về nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. e. Vừa trở lại và cảm thấy nhẹ nhàng. f. Vui hưởng phước hạnh trong Nhà Chúa.

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 15:11-20

Ðứa Con Phóng Ðãng

11. Ngài lại nói, “Một người kia có hai con trai. 12. Người con thứ nói với cha, ‘Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài sẽ thuộc về con.’ Người cha chia gia tài cho hai con.

13. Chẳng bao lâu sau đó, người con thứ tóm thâu tất cả những gì thuộc về mình và lên đường đi phương xa. Ở đó anh tiêu xài phung phí tài sản của mình và sống rất phóng đãng.

14. Sau khi anh đã tiêu sạch mọi sự mình có, cả xứ gặp phải một nạn đói rất trầm trọng, và anh bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. 15. Anh xin đi làm thuê cho một người bản xứ. Người ấy sai anh ra đồng chăn heo. 16. Anh ao ước được lấy vỏ đậu của heo ăn để ăn cho no, nhưng người ta không cho.

17. Bấy giờ anh mới giác ngộ và nói, ‘Bao nhiêu người làm thuê ở nhà cha ta có cơm bánh ăn không hết, còn ta ở đây lại bị chết đói thể nầy.’ 18. Ta sẽ đứng dậy, trở về với cha ta, và thưa với cha ta rằng, ‘Thưa cha, con đã phạm tội với Trời và với cha. 19. Con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Xin cha cho con được như một người làm thuê của cha.’

20. Ðoạn anh đứng dậy và trở về với cha anh.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top