Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 15:8-10

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 15:8-10

lostcoin_01_sCùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 15:8-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn mất giấy tờ, mất tiền, hoặc mất chìa khóa không?  Bạn đã làm gì để tìm những vật bị thất lạc?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người phụ nữ này có bao nhiêu tiền? Bà mất bao nhiêu và mất ở đâu (15:8)?
  2. Người phụ nữ trong câu chuyện này đã làm gì để tìm đồng tiền bị thất lạc (15:8)?  Tại sao người phụ nữ phải vất vả đi tìm đồng bạc bị thất lạc dầu nó vẫn còn đâu đó trong nhà? Đồng bạc có giá trị gì với người phụ nữ khi nó bị thất lạc?  Đồng bạc có giá trị gì với người phụ nữ khi nó trở về trong tay bà?
  3. Xin nêu vài khác biệt căn bản trong câu chuyện con chiên bị lạc và đồng bạc bị thất lạc?  Trách nhiệm của việc đồng tiền bị thất lạc thuộc về ai?  Tỷ lệ mất mát nhiều ít có ảnh hưởng đến việc tìm kiếm vật bị thất lạc hay không (5:7, 10)?
  4. Người phụ nữ đã làm gì sau khi tìm được đồng tiền bị thất lạc (15:9)? Tại sao bà không giữ kín niềm vui nhưng chia sẻ với những người chung quanh? Bà có ngại họ phê phán thái độ bất cẩn của mình không?  Việc các thiên thần vui mừng khi một tội nhân biết ăn năn cho thấy tấm lòng của Chúa như thế nào với những người đang lạc mất (5:10)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn hay hội thánh của bạn đã làm lạc mất một linh hồn thuộc về Chúa hay không?  Bạn và hội thánh của bạn đã làm gì để tìm kiếm họ trở lại?
  2. Có người thân yêu nào đang lạc mất ngay trong gia đình của bạn hay không? Có tín hữu nào dầu vẫn còn giữa hội thánh, nhưng vì sự vô tình của những người có trách nhiệm khiến họ không còn đóng góp gì cho công việc Chúa chung hay không?
  3. Qua câu chuyện Chúa kể, bạn nhận biết giá trị của bạn đối với Chúa như thế nào?  Những câu chuyện này ảnh hưởng như thế nào trong cách nhìn của bạn đối với những người đang lạc mất? Bạn có thể làm gì để đem họ trở về?
  4. Người phụ nữ đã thắp đèn, quét nhà, dò tìm kỹ lưỡng để tìm đồng bạc.  Bạn và hội thánh của bạn cần làm gì để thắp sáng, để quét dọn, để tìm tòi nhằm đưa người hư mất về với Chúa?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 15:8-10

Ðồng Bạc Mất

8. “Hoặc có người phụ nữ nào có mười đồng bạc, nếu bị mất một đồng mà lại không thắp đèn, quét nhà, và tìm kiếm kỹ càng cho đến khi tìm được chăng? 9. Khi đã tìm được, người ấy mời bạn bè và láng giềng đến và nói, ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất.’

10. Cũng vậy, Ta nói với các ngươi, sẽ có vui mừng trước mặt các thiên sứ của Ðức Chúa Trời về một người tội lỗi ăn năn.”

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top