Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 14:1-14

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 14:1-14

JesusPharisee

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 14:1-14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn được mời dự tiệc và ngồi chung bàn với những người giàu có và quyền quý hay không?  Nếu bạn được dành một chỗ ngồi danh dự nhất tại đó, bạn sẽ làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin cho biết bối cảnh của câu chuyện này: Thời gian? Người tổ chức? Không khí của buổi tiệc như thế nào (14:1)?  Sự hiện diện của người bệnh phù thủng tại bữa tiệc này có phải là một sự sắp đặt gài bẫy hay không (14:2)?
  2. Đức Chúa Giê-xu đã làm gì để chữa lành cho người bệnh (14:4)? Trước khi Chúa chữa bệnh, Ngài đã hỏi những luật gia Do Thái điều gì (14:3)?  Tại sao họ im lặng không trả lời câu hỏi của Chúa (14:4)? Thái độ im lặng này mang ý nghĩa gì?
  3. Câu hỏi kế tiếp Đức Chúa Giê-xu đã hỏi những người dự tiệc là gì (14:5)?  Ngài muốn họ hiểu điều gì?  Tại sao không ai nói gì cả (14:6)?
  4. Một vấn đề khác Chúa đã thấy trong bữa tiệc là gì (14:7)?  Theo ngụ ngôn Chúa kể, tại sao chúng ta không nên lựa chỗ tôn trọng nhất (14:8)?  Ai là người quyết định người nào sẽ ngồi chỗ tôn trọng nhất (14:9-10)?  Bạn học được gì về danh dự và danh vọng trong câu chuyện Chúa kể (14:11)?
  5. Trong khi nhiều người muốn giao du với những người cùng giai cấp hoặc những người cao hơn mình, Đức Chúa Giê-xu đã khuyên người chủ tiệc như thế nào (15:12-13)?  Tại sao (15:14)?  Xin cho biết ai sẽ đền ơn, khi nào chuyện này xảy ra, vào giá trị của sự đền đáp?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn hiểu sai về Chúa, hoặc những điều Chúa dạy không?  Điều gì dẫn bạn đến nhận thức sai lầm đó?  Khi Chúa hỏi bạn, nhằm giúp bạn nhận ra sai lầm của mình, bạn có thành thật trả lời với Chúa không?  Điều gì khiến bạn không thể trả lời những câu hỏi của Chúa?
  2. Quan điểm của bạn về danh dự và danh giá là gì?  Bạn muốn được tôn trọng giữa những người nào?  Bạn học được gì về vấn đề này qua những lời dạy của Chúa?
  3. Chúa muốn bạn giúp đỡ và giao tiếp với những người bất hạnh hơn mình.  Bạn đã làm gì để thực hiện lời khuyên của Chúa?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 14:1-14

Chúa Chữa Lành Người Bị Phù Thũng

1. Một ngày Sa-bát nọ Ngài đến nhà một người lãnh đạo những người Pha-ri-si để dùng bữa. Họ chăm chú theo dõi Ngài.  2. Nầy, ngay trước mặt Ngài có một người bị phù thũng.

3. Ðức Chúa Jesus cất tiếng hỏi các luật sư và những người Pha-ri-si ở đó rằng, “Trong ngày Sa-bát có được phép chữa bịnh hay không?” 4. Nhưng họ đều làm thinh. Ngài đỡ lấy người bịnh, chữa lành, rồi cho người ấy ra về.

5. Ðoạn Ngài nói với họ, “Trong vòng các ngươi, ai có con mình hay bò mình bị rớt xuống giếng trong ngày Sa-bát mà không kéo nó lên ngay chăng?” 6. Không ai có thể trả lời Ngài tiếng nào.

Ðừng Tôn Mình Lên

7. Khi Ngài thấy những người được mời đến dự tiệc đều chọn những chỗ danh dự mà ngồi, Ngài kể cho họ ngụ ngôn nầy:

8. “Khi các ngươi được mời dự tiệc cưới, đừng tự động ngồi vào chỗ danh dự, kẻo có người nào tôn trọng hơn ngươi được chủ tiệc mời đến, 9. và chủ tiệc sẽ đến nói với ngươi, ‘Xin bạn hãy nhường chỗ cho vị nầy,’ rồi ngươi phải xấu hổ đi xuống chỗ cuối chăng. 10. Nhưng khi các ngươi được mời dự tiệc, hãy chọn những chỗ cuối mà ngồi, rồi khi chủ tiệc đến, người ấy có thể nói với ngươi, ‘Bạn ơi, mời bạn lên ngồi trên nầy.’ Bấy giờ ngươi sẽ được tôn trọng trước mặt những người đang ngồi đồng bàn với mình.

11. Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Mời Ai Khi Ðãi Khách

12. Ngài cũng nói với người mời Ngài đến dự tiệc, “Khi ngươi mời ai dùng bữa trưa hay bữa tối, đừng mời bạn bè, anh em, bà con, hay những láng giềng giàu có của ngươi, kẻo họ cũng mời ngươi lại và như thế ngươi đã được đáp lễ. 13. Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, hoặc đui mù. 14. Ngươi sẽ được phước vì họ không có chi để đáp lễ. Còn ngươi sẽ được đền đáp trong ngày những người công chính sống lại.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top