Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 13:18-21

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 13:18-21

BibleFood_01
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 13:18-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn dùng thí dụ để giải thích một khái niệm khó hiểu cho một người khác? Xin cho biết ích lợi và trở ngại khi dùng thí dụ như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài so sánh vương quốc của Đức Chúa Trời với hạt cải? Xin phân tích sự khởi đầu, sức sống, sự phát triển, và kết quả của hạt cải với vương quốc của Đức Chúa Trời (13:18-19)?  Hình ảnh chim trời trú ngụ trên cây cải diễn tả điều gì về cây cải, về vương quốc Đức Chúa Trời?
  2. Trong 12:12, Chúa cảnh cáo các môn đồ về men của người Pha-ri-si. Trong 13:21, Chúa so sánh vương quốc của Đức Chúa Trời giống như men làm bánh.  Có phải men luôn được dùng với nghĩa xấu không? Xin phân tích ý nghĩa Chúa muốn dạy trong mỗi câu chuyện.
  3. Bột tiêu biểu cho điều gì? Men có những công dụng gì trong việc chế biến thực phẩm?  Xin so sánh ảnh hưởng của vương quốc của Đức Chúa Trời với môi trường chung quanh (13:21)?
  4. Tại sao Chúa không dùng một ẩn dụ mà dùng hai ẩn dụ khác nhau để so sánh vương quốc Đức Chúa Trời? Xin so sánh về mục đích, về ý nghĩa, về đối tượng người nghe? Hội thánh cần làm gì để sứ điệp của Chúa được phổ biến thích hợp cho nhiều thành phần khác nhau trong xã hội?
  5. Bạn hiểu vương quốc của Đức Chúa Trời như thế nào qua hai ẩn dụ Chúa kể?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn nghĩ đức tin của mình quá nhỏ so với những khó khăn thực tại?  Lời Chúa trong khúc Kinh Thánh này nhắc bạn điều gì?
  2. Tình trạng của hội thánh bạn đang sinh hoạt hiện nay như thế nào? Mười năm về trước hội thánh ra sao?  Bạn nghĩ mười năm nữa hội thánh sẽ thế nào?  Những yếu tố nào Chúa dạy trong những ẩn dụ này giúp cho hội thánh bạn tăng trưởng?
  3. Làm thế nào để vương quốc của Chúa đem đến những ảnh hưởng tốt đẹp cho cộng đồng nơi bạn đang sống?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 13:18-21

Hạt Cải
(Mat 13:31-32; Mác 4:30-32)

18. Bấy giờ Ngài nói, “Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như gì? Ta phải ví sánh nó với gì?

19. Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như một hạt cải người kia gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây, và chim trời đến làm tổ trong cành nó.”

Men
(Mat 13:33)

20. Ngài lại nói, “Ta phải ví sánh vương quốc Ðức Chúa Trời với gì?

21. Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột cho đến khi bột dậy cả lên.”

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top