Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 13:10-17

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 13:10-17

HuongDuong
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 13:10-17

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có gánh nặng nào phải cưu mang trong một thời gian dài không? Theo dòng thời gian, điều đó đã ảnh hưởng như thế nào trên cuộc đời của bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu chuyện trong khúc Kinh Thánh này đã diễn ra tại đâu, vào lúc nào (13:10)?  Ngày Sa-bát lẽ ra là ngày phước hạnh.  Điều gì khiến Đức Chúa Giê-xu, người phụ nữ, và viên quản lý nhà hội gặp rắc rối trong ngày này?
  2. Người phụ nữ này mắc bệnh bao lâu (13:11)?  Hoàn cảnh của bà đáng thương như thế nào? Bà có xin Chúa chữa bệnh hay không? Có gì đặc biệt trong cách Đức Chúa Giê-xu chữa lành cho người phụ nữ này (13:12-13)?
  3. Mục đích của ngày Sa-bát là gì?  Việc Chúa chữa bệnh có mâu thuẩn với mục đích của ngày Sa-bát hay không?  Tại sao viên quản lý nhà hội không phê phán Chúa mà lại trách người phụ nữ (13:14)?
  4. Chúa muốn dạy gì qua việc so sánh giữa loài người và súc vật, giữa thời gian phụ nữ bị ma quỷ kiểm soát và thời gian bò lừa bị trói buộc, giữa mục đích cho bò lừa được tự do và phước hạnh của một cuộc đời được giải phóng (13:15-16)?  Tại sao ngày nay nhiều người ít quan tâm đến những người đau khổ hơn là lo lắng cho súc vật?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có những khác biệt quan điểm nào giữa việc cứu giúp người và vâng giữ giáo luật trong hội thánh của bạn hay không? Điều gì tạo nên căng thẳng? Tại sao?
  2. Điều gì khiến bạn phải “còng lưng” một thời gian dài?  Điều gì vẫn còn là gánh nặng của bạn dù là trong ngày Sa-bát?  Bạn có muốn được tự do để thờ phượng Chúa và hưởng sự an nghỉ của Chúa trong ngày Sa-bát hay không?
  3. Có những người đáng thương nào, như người phụ nữ trong câu chuyện này, cần được cứu giúp?  Bạn có thể làm gì cho họ?
  4. Bạn có phải là người chủ trương vâng giữ những nguyên tắc và luật lệ cách nghiêm khắc không?  Bạn có hiểu những mục đích mà nguyên tắc và luật lệ được đặt ra hay không? Bạn đã áp dụng những luật lệ và nguyên tắc như thế nào?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 13:10-17

Chúa Chữa Lành Người Phụ Nữ Trong Ngày Sa-bát 

10. Một ngày Sa-bát nọ Ngài giảng dạy trong một hội đường. 11. Nầy, tại đó có một bà bị quỷ hại phải tàn tật đã mười tám năm. Bà cứ khòm lưng mãi chứ không thể đứng thẳng lên được.

12. Ðức Chúa Jesus thấy bà, Ngài gọi bà lại và nói, “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền.” 13. Ngài đặt tay trên bà, lập tức bà đứng thẳng lên và bắt đầu tôn vinh Ðức Chúa Trời.

14. Nhưng người quản lý hội đường nổi giận vì Ðức Chúa Jesus chữa bịnh trong ngày Sa-bát. Ông nói với đám đông, “Có sáu ngày để làm việc. Muốn được chữa bịnh, hãy đến vào những ngày đó; đừng đến trong ngày Sa-bát.”

15. Nhưng Chúa trả lời ông và nói, “Hỡi các ngươi, những kẻ đạo đức giả! Có ai trong các ngươi trong ngày Sa-bát không mở dây cho bò hay lừa của mình rời máng cỏ để dắt nó đi uống nước chăng? 16. Vậy tại sao con gái của Áp-ra-ham nầy đã bị Sa-tan trói buộc mười tám năm nay lại không được mở trói để hưởng tự do trong ngày Sa-bát?”

17. Sau khi Ngài nói như vậy, những kẻ chống đối Ngài cảm thấy xấu hổ; còn mọi người trong đám đông đều vui mừng vì những việc vinh diệu Ngài làm.

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top