Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 13:1-9

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 13:1-9

figtree_tissotCây Vả – Tranh của James Jacques Tissot

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 13:1-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Những tin tức thời sự nào khiến bạn quan tâm? Tin vui hay buồn? Những tin tức nào mà bạn nghĩ có liên hệ với mình hoặc có thể sẽ xảy ra cho mình?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu chuyện thời sự nào được ghi lại trong câu 13:1?  Ngụ ý gì trong lời kể chuyện khiến Chúa không chấp nhận quan điểm này (13:2, 4)?  Ngài muốn những người đang lắng nghe Ngài nhận thức thực trạng quan trọng nào (13:3, 5)?
  2. Chúa đã dùng vấn đề thời sự trong một cách mới. Ngài đã thực hiện điều đó như thế nào? Với mục đích gì?
  3. Ai là người chủ vườn?  Ai là người làm vườn?  Vườn nho và cây vả tiêu biểu cho những điều gì? Cây vả được trồng ở đâu? Với mục đích gì? Vì sao không kết quả?
  4. Người làm vườn đã phản ứng như thế nào (13:8)?  Ông đề nghị điều gì?  Theo người làm vườn, yếu tố nào cây vả cần để kết quả?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn so sánh cuộc đời bạn với những người khác, bạn nghĩ mình như thế nào so với những người đó?  Lời Chúa trong câu 13:2 nhắc bạn điều gì?
  2. Nếu thử so sánh cuộc đời bạn với cây vả, tình trạng của bạn hiện nay như thế nào? Nếu Chúa cho bạn có thêm một năm nữa để thay đổi, bạn sẽ làm gì?
  3. Những tảng đá nào trong lòng bạn ngăn trở rễ cây phát triển? Những nhu cầu nào bạn cần phải có để giúp đời sống tâm linh bạn được sung mãn và kết quả?  Những loại trái nào bạn muốn có được cùng thời gian này vào năm tới cho Chúa?
  4. Nếu bạn là người làm vườn, những cây nào Chúa giao cho bạn đang bị èo uột? Bạn có chăm sóc những cây đó đúng mức không? Những quan niệm nào của bạn ảnh hưởng đến việc chăm sóc những cây đó? Bạn cần làm gì để giúp những cây đó tăng trưởng và kết quả?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 13:1-9

Khuyên Phải Ăn Năn

1. Trong lúc ấy mấy người ở đó thuật lại với Ngài về việc những người Ga-li-lê bị Phi-lát giết rồi lấy máu họ trộn với những lễ vật họ đem dâng.

2. Ngài đáp lời và nói với họ, “Các ngươi nghĩ những người Ga-li-lê đó bị như vậy là có tội hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3. Không đâu, Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không ăn năn, tất cả các ngươi cũng sẽ chết mất như vậy. 4. Hay mười tám người bị Tháp Si-lô-am đổ xuống đè chết, các ngươi nghĩ những người đó có tội hơn mọi người sống ở Giê-ru-sa-lem sao? 5. Không đâu, Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không ăn năn, tất cả các ngươi cũng sẽ chết mất như vậy.”

Cây Vả Không Kết Quả

6. Bấy giờ Ngài kể ngụ ngôn nầy: “Một người kia trồng một cây vả trong vườn nho mình. Người ấy đến hái trái, nhưng chẳng thấy trái nào. 7. Vì thế ông nói với người làm vườn, ‘Anh coi, đã ba năm nay, tôi ra cây vả nầy tìm trái nhưng chẳng thấy trái nào. Vậy hãy đốn nó đi. Tại sao để nó choán đất?’

8. Nhưng người làm vườn nói, ‘Thưa chủ, xin chủ để thêm một năm nầy nữa. Tôi sẽ đào xung quanh gốc nó và bón phân vào. 9. Có lẽ năm tới nó sẽ ra trái, còn không, xin chủ cứ cho đốn.’”

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top