Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 12:54-59

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 12:54-59

StormySea

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 12:54-59

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có quan tâm đến vấn đề dự báo thời tiết hay không? Nếu biết bão sắp xảy ra, bạn làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Dấu hiệu nào đoàn dân nhận biết (12:34-35)?  Dấu hiệu nào đoàn dân không nhận biết (12:36)?
  2. Tại sao đoàn dân nhận biết thời tiết nhưng không nhận biết về thời gian (12:36)?  Tại sao việc không nhận biết “thời điểm hiện nay” khiến họ trở thành kẻ giả hình?
  3. Tại sao những sai phạm cần được giải quyết càng sớm càng tốt (12:57-59)? Vì sao yếu tố thời gian là quan trọng?
  4. Điều Chúa cảnh cáo đoàn dân trong câu chuyện này (12:54-59) khác với điều Chúa cảnh cáo những người theo Ngài trong các câu 12:49-53 như thế nào?   Cái giá phải trả cho sự chọn lựa trong mỗi trường hợp là gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những dấu hiệu nào, mà bạn đã dựa vào đó, dẫn đến cách sống của bạn hiện nay?
  2. Nếu dùng thời tiết để mô tả đời sống tâm linh của bạn, cuộc sống của bạn hiện ra sao: nắng ấm, mây mù, mưa dầm hay giông bão?
  3. Nếu bạn đang cùng đi với Chúa, điều nào bạn cần giải hòa với Ngài trước khi sự trừng phạt sẽ xảy ra cho bạn?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 12:54-59

Phải Nhận Biết Thời Triệu
(Mat 16:2-3; 5:25-26)

54. Ngài lại nói với đám đông, “Khi các ngươi thấy mây giăng ở phương tây, các ngươi bảo ngay rằng ‘Mưa bão sắp đến,’ và nó xảy ra như vậy. 55. Khi các ngươi thấy gió nồm thổi đến, các ngươi nói, ‘Trời sẽ oi bức,’ và nó xảy ra như thế.

56. Hỡi những kẻ đạo đức giả! Nhìn những hiện tượng của trời đất, các ngươi có thể giải đoán những gì sẽ xảy đến, tại sao khi nhìn thời đại nầy các ngươi lại không biết giải đoán? 57. Tại sao các ngươi không tự mình phán đoán, để xem điều gì là đúng?

58. Khi ngươi đi với kẻ kiện cáo ngươi đến trước quan tòa, dọc đường hãy cố gắng giải quyết cho xong việc tranh tụng với người ấy, kẻo người ấy lôi ngươi đến quan tòa, quan tòa trao ngươi cho cai ngục, và cai ngục bỏ ngươi vào tù. 59. Ta nói với ngươi, ngươi sẽ không ra khỏi tù cho đến khi trả xong đồng nợ cuối cùng.”

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top