Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 12:13-21

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 12:13-21

ricefield_02
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 12:13-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích sưu tầm hay thâu trữ vật gì? Có bao giờ bạn gặp trường hợp có quá nhiều đồ vật mà không có đủ chỗ chứa? Bạn đã làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Một người trong đoàn dân đã yêu cầu Chúa điều gì (12:13)?  Động cơ nào khiến người này đưa ra lời yêu cầu đó?  Chúa đã trả lời như thế nào (12:14)?
  2. Chúa cảnh cáo chúng ta nên đề phòng sự tham lam trong lĩnh vực nào (12:15)? Trong câu chuyện Chúa kể, người giàu đối diện với vấn đề gì (12:16-17)?  Giải pháp của người đó là gì (12:18)?  Cách làm này có hợp lý không?
  3. Của cải và sinh mạng điều nào quan trọng hơn? Vật chất và linh hồn điều nào giá trị hơn? Người giàu nhìn cuộc sống trong phương diện nào? Sai lầm của người giàu trong câu chuyện này là gì (12:19)? Vì sao người này bị xem là dại dột (12:20)?
  4. Lời kết thúc câu chuyện cho thấy suy nghĩ và kết cuộc của người giàu có phải là một trường hợp cá biệt không (12:21)?  Để tránh lập lại sai lầm của người giàu, chúng ta cần phải làm gì?  Làm thế nào để có thể đầu tư hiệu quả và trở nên giàu có nơi Đức Chúa Trời?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bài học trong khúc Kinh Thánh này nhắc bạn có nhận thức gì về của cải, về chính mình và quyền tể trị của Chúa?
  2. Khi bạn qua đời, bạn sẽ lưu lại điều gì?  Ai là người sẽ hưởng kết quả công lao khó nhọc mà bạn đã thu góp?  Bạn đã thực hiện những nỗ lực nào để đầu tư vào vương quốc của Đức Chúa Trời?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 12:13-21

Chủ Ðiền Giàu Mà Dại

13. Khi ấy trong đám đông có người nói với Ngài, “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi.”

14. Ngài trả lời với người ấy, “Hỡi người kia, ai lập Ta làm thẩm phán hay làm người chia gia tài cho các ngươi?”

15. Ngài phán với họ, “Hãy cẩn thận và hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì sự sống con người không trị giá bằng có nhiều của cải.”

16. Ngài kể cho họ một ngụ ngôn rằng, “Ruộng của người phú hộ kia trúng mùa. 7. Người ấy tự nhủ, ‘Ta phải làm gì bây giờ, vì ta không còn chỗ để chứa các hoa lợi của ta nữa?’

18. Người ấy nói tiếp, ‘Ta sẽ làm thế nầy: Ta sẽ dỡ bỏ các vựa lẫm nầy và xây các vựa lẫm khác lớn hơn. Ta sẽ chứa tất cả lúa gạo và những của cải ta vào trong các vựa lẫm đó, 19. rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, ngươi đã có của cải tích trữ cho mình nhiều năm rồi. Hãy nghỉ ngơi, ăn, uống, và vui vẻ.’

20. Nhưng Ðức Chúa Trời phán với người ấy, ‘Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, bấy giờ những của cải ngươi đã chuẩn bị sẽ thuộc về ai?’

21. Những ai chỉ lo tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top