Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 11:33-36

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 11:33-36

lamp_07

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 11:33-36

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nhà bạn có đèn hay đèn pin không?  Bạn cảm thấy thế nào khi bị cúp điện mà đèn và đèn pin đều bị hư?
  2. Bạn có bao giờ bị đau mắt không?  Bạn cảm thấy thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Công dụng của đèn là gì?  Vì sao việc thắp sáng đèn rồi giấu đi là phi lý? Chuyện gì sẽ xảy ra khi ngọn đèn bị úp dưới cái thùng?  Vị trí đúng của ngọn đèn là nơi nào (11:33)?   Nếu ngọn đèn được đặt đúng chỗ, nhưng không được thắp sáng thì có tác dụng gì không?
  2. Nhiệm vụ của mắt là gì? Nếu đôi mắt hoạt động bình thường, điều này ảnh hưởng trên toàn thân thể như thế nào? Nếu đôi mắt bị mù hoặc cứ nhắm mãi, sẽ gây tác hại ra sao (11:34)?
  3. Con mắt, thân thể, ánh sáng, và bóng tối biểu tượng cho những điều gì?  Vì sao con mắt tâm linh phải hoạt động đúng chức năng (11:35-36)?  Vì sao con mắt tâm linh phải được đặt đúng vị trí?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn giữ vai trò nào trong gia đình, trong hội thánh?  Bạn có thực hiện đúng chức năng của bạn hay không? Vị trí hiện tại của bạn ảnh hưởng như thế nào trên kết quả mà bạn đang thực hiện?
  2. Lăng kính nào khiến bạn thấy những vật chung quanh trở nên đen tối, mờ nhạt, hay méo mó không đúng với sự thật?  Vì sao bạn thích nhìn với những lăng kính đó?
  3. Ngọn đèn của bạn, hay của hội thánh bạn, có đang chiếu sáng hay không? Ngọn đèn đó có được đặt đúng vị trí mà Chúa muốn không?  Điều gì đã ngăn trở ngọn đèn đó chiếu sáng cho những người chung quanh? Làm thế nào để giải quyết điều đó?
  4. Điều gì đã ngăn trở ánh sáng chân lý chiếu vào lòng bạn?  Nếu con mắt tâm linh của bạn bị thương tật, bạn có muốn Chúa chữa lành cho bạn hay không?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 11:33-36

Ánh Sáng của Thân Thể
(Mat 5:15; 6:22-23)

33. “Không ai thắp đèn rồi đem để vào chỗ khuất hoặc để dưới cái thùng, nhưng để trên giá đèn, hầu ai bước vào đều có thể thấy ánh sáng.

34. Mắt ngươi là đèn của thân thể ngươi. Khi mắt ngươi tốt, toàn thân ngươi đầy ánh sáng; nhưng khi mắt ngươi hư, toàn thân ngươi đầy bóng tối.

35. Vậy hãy coi chừng để ánh sáng trong ngươi không là bóng tối.

36. Vậy nếu toàn thân ngươi đầy ánh sáng, không có phần nào ở trong bóng tối, nó sẽ sáng hoàn toàn như khi có ánh đèn tỏa sáng trên ngươi.”

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top