Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 10:38-41

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 10:38-41

MarthaMari

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 10:38-41

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Trong cuộc sống, những điều nào làm bạn luôn bận rộn? Có thân nhân nào trong gia đình có thể giúp bạn hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Xin phân tích những chi tiết liên hệ trong khúc Kinh Thánh này và cho biết những ưu điểm của Ma-thê?  Nhược điểm của Ma-thê là gì?
 2. Mục đích của Chúa viếng thăm gia đình Ma-thê và Ma-ri là gì? Có phải Ngài cần chỗ nghỉ ngơi hoặc Ngài cần ăn uống hay không?
 3. Theo bạn, vì sao Ma-ri ngồi dưới chân Chúa?
  1. Vì muốn tránh việc nhà bếp.
  2. Thay chị tiếp khách.
  3. Để được lắng nghe lời Chúa.
  4. Để tương giao với Chúa vì biết Ngài chỉ còn một tuần trước khi hy sinh.
 4. Điều tốt hơn mà Chúa muốn nói với Ma-thê trong câu 10:41 là điều gì?  Tại sao Chúa không giải quyết theo yêu cầu của Ma-thê? Theo bạn, sau khi nghe câu trả lời của Chúa, Ma-thê sẽ làm gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Nếu Chúa ghé thăm bạn hôm nay, Ngài muốn bạn làm gì? (Bớt thì giờ trên computer? Bớt gọi điện thoại? Sắp đặt nhà cửa cho gọn gàng? Dành thì giờ tương giao với Ngài? …).
 2. Có bao giờ, bạn dành nhiều thì giờ và năng lực cho công việc Chúa, cho việc làm, cho việc nhà, …, mà không có thì giờ tương giao với Chúa hay không? Trong cuộc sống của bạn, có những thứ tự ưu tiên nào mà bạn cần phải điều chỉnh?
 3. Nếu bạn có một em gái, hoặc một người thân trong gia đình, như Ma-ri, bạn làm gì?
  1. Tìm cách thay đổi người đó.
  2. Trình dâng với Chúa về thái độ của người đó.
  3. Chấp nhận cách cư xử của người đó.
  4. Học hỏi kinh nghiệm tâm linh từ người đó.
  5. Dọn ra khỏi nhà vì không thể sống chung với người đó.

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 10:38-41

Hai Chị Em Ma-thê và Ma-ry

38. Trên đường họ đến Giê-ru-sa-lem, Ngài vào một làng kia, một phụ nữ tên là Ma-thê ân cần đón tiếp Ngài vào nhà.  39. Cô ấy có một em gái tên là Ma-ry. Cô em gái ấy đến ngồi nơi chân Chúa và lắng nghe lời Ngài.

40. Lúc ấy Ma-thê bị chi phối bởi mọi việc phải làm để đãi khách, nên cô đến gần Ngài và nói, “Lạy Chúa, Ngài không quan tâm khi em con để con làm mọi sự một mình sao? Xin Ngài bảo nó phụ con.”

41. Nhưng Chúa trả lời và nói với cô, “Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi quả có lo lắng và bị chi phối bởi nhiều việc, 42. nhưng chỉ có một việc là cần quan tâm hơn cả. Ma-ry đã chọn phần tốt ấy rồi, không nên cất đi phần ấy khỏi nàng.”

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top