Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 9:37-45

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 9:37-45

lamp_05

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 9:37-45

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có khi nào bạn được ủy quyền để điều hành công việc khi người lãnh đạo đi vắng? Bạn đã điều hành như thế nào? Công việc diễn tiến tốt đẹp hay rối loạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Lúc Chúa vắng mặt, chuyện gì đã xảy ra? Khi Chúa và ba môn đồ từ trên núi xuống, Ngài chứng kiến điều gì (9:37)?  Phi-e-rơ muốn ở lâu với Chúa trên núi (9:33), còn những người bạn của ông đang đối diện với vấn đề nào (9:37-40)? Lúc Môi-se lên núi tương giao với Chúa, chuyện gì đã xảy ra cho A-rôn và đoàn dân dưới chân núi (Xuất 32:1-6)?
  2. Hoàn cảnh của đứa bé đáng thương như thế nào (9:38-39)?  Người cha của đứa bé kỳ vọng gì nơi các môn đồ của Chúa (9:40)? Tại sao ông nài xin Chúa chữa lành cho con của ông?  Chúa đã chữa lành cho em bé như thế nào? Kết quả của việc Chúa chữa lành là gì (9:43)?
  3. Ai là người mà Chúa nhắc đến trong (9:41a)?  Vì sao các môn đồ của Chúa không thể đuổi quỷ được (Ma-thi-ơ 17:19-20)?
  4. Trong khi mọi người đang hân hoan, Chúa đã dạy các môn đồ điều gì (9:44)? Sứ điệp mà Chúa truyền có tầm quan trọng như thế nào?  Tại sao các môn đồ không hiểu những lời Chúa truyền (9:45)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Lãnh đạo của Hội Thánh và gia đình rất cần có thì giờ tương giao với Chúa; tuy nhiên nhu cầu hướng dẫn những người trực thuộc cũng rất quan trọng. Dựa vào những phân đoạn Kinh Thánh trên, theo bạn làm thế nào chúng ta có thể giải quyết cả hai nhu cầu này một cách thỏa đáng?
  2. Nếu bạn đang ở với Chúa “trên núi,” bạn có nhớ đến những nhu cầu mà Chúa đã giao “dưới chân núi” hay không?  Nếu bạn là người thừa hành đang làm những công việc “dưới chân núi,”  bạn có bao giờ suy nghĩ về nguyên nhân của sự thành công hay thất bại của công việc bạn đang làm?
  3. Những người mới đến với Chúa kỳ vọng gì nơi bạn?  Bạn đã đáp ứng được kỳ vọng đó hay bạn khiến họ thất vọng? Vì sao?
  4. Gia đình, hội thánh, và quốc gia cần những người kế thừa. Bạn có sẵn sàng để nhận lãnh, và làm tốt, trách nhiệm được giao để những lãnh đạo hiện tại có thể làm những công việc lớn hơn hay không?
Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 9:37-45
Chúa Chữa Lành Ðứa Trẻ Bị Quỷ Ám Hại
(Mat 17:14-18; Mác 9:14-27)

37. Hôm sau khi họ vừa xuống núi, một đoàn dân đông đến gặp Ngài.

38. Nầy, một người trong đám đông kêu lên, “Thưa Thầy, tôi van xin Thầy đoái xem con trai tôi; cháu là con một của tôi. 39. Nầy, mỗi lần quỷ nhập vào cháu, cháu đột nhiên gào thét; quỷ vật cháu lăn lộn, sùi bọt mép, khiến cháu bầm cả người, và ít khi chịu xuất ra. 40. Tôi đã khẩn cầu các môn đồ của Thầy đuổi quỷ ấy ra, nhưng họ không đuổi được.”

41. Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Hỡi thế hệ vô tín và hư hỏng nầy. Ta phải ở với các ngươi và chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem con ngươi lại đây.” 42. Ðang khi đứa trẻ tiến lại, quỷ vật nó xuống đất, khiến nó lăn lộn quằn quại. Nhưng Ðức Chúa Jesus quát đuổi con quỷ ô uế, chữa lành đứa trẻ, và trao nó lại cho cha nó.

43. Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng lớn lao của Ðức Chúa Trời.

Chúa Báo Trước về Sự Thương Khó của Ngài
(Mat 17:22-23; Mác 9:30-32)

Trong khi mọi người còn đang sững sờ về việc Ngài làm, Ngài nói với các môn đồ,  44. “Các ngươi hãy lắng nghe cho kỹ những lời Ta nói đây, Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta.” 45. Nhưng họ không hiểu những lời ấy. Ý nghĩa những lời ấy còn bị che khuất đối với họ, nên họ không nhận thức được, và họ cũng ngại mà không dám hỏi Ngài những lời ấy có ý nghĩa gì.

Xuất 32:1-6

Thờ Bò Con Bằng Vàng
(Phục 9:6-29)

1. Khi dân thấy đã khá lâu mà Mô-sê vẫn chưa từ trên núi xuống, dân tụ họp lại quanh A-rôn và nói với ông, “Xin ông đứng dậy, làm cho chúng tôi một vị thần, để đi trước dẫn đầu chúng tôi, vì Mô-sê, người đã đem chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập, chúng tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra cho ông ấy.”

2. A-rôn nói với họ, “Hãy gỡ các khuyên vàng mà vợ, con trai, và con gái các anh em đeo trên tai, rồi mang chúng đến tôi.”

3. Vậy toàn dân gỡ những khuyên vàng họ đeo nơi tai và đem đến A-rôn.

4. Ông lấy vàng từ các khuyên ấy, rồi dùng dụng cụ làm một cái khuôn và đúc thành tượng một con bò con. Bấy giờ họ nói, “Hỡi I-sơ-ra-ên, đây là thần của anh chị em, đấng đã đem anh chị em ra khỏi xứ Ai-cập!”

5. Khi A-rôn thấy vậy, ông dựng một bàn thờ trước tượng con bò con ấy. Ðoạn A-rôn tuyên bố rằng, “Ngày mai sẽ có lễ thờ phượng CHÚA.”

6. Hôm sau họ thức dậy sớm và dâng những của lễ thiêu và của lễ cầu an cho con bò con ấy. Ðoạn họ ngồi xuống ăn và uống, xong rồi đứng dậy bày cuộc truy hoan.

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top