Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 9:28-36

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 9:28-36

NuiSong

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 9:28-36

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có khi nào bạn cảm thấy một điều gì đó đã xảy ra mà bạn vẫn bâng khuâng không biết là thực hay hư? Về sau, làm thế nào bạn kiểm chứng sự thật đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu chuyện này xảy ra tại đâu? Lúc nào? Những nhân vật nào xuất hiện trong câu chuyện?
  2. Vì sao Đức Chúa Giê-xu cho ba môn đệ chứng kiến sự kiện này? Điều này liên quan như thế nào với việc: a) Phi-e-rơ xưng nhận Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ (8:18-20) b) Lời báo trước của Chúa về sự hy sinh (8:22) c) Lời hứa về sự nhận biết vinh quang của vương quốc Đức Chúa Trời (8:27)?
  3. Sự kiện này xảy ra vào lúc Chúa và các môn đồ làm gì (9:28-29)?  Sứ điệp quan trọng được truyền cho các môn đệ của Chúa là gì (9:30-31; 35)? Khi sứ điệp được công bố, các môn đệ của Chúa đang ở trong tình trạng nào (9:32)?
  4. Vì sao sự kiện này bị hiểu lầm bởi Phi-e-rơ (9:33)? Được Đức Chúa Trời khẳng định (9:35)? Được các môn đồ giữ kín (9:36)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có muốn mình nằm trong số các môn đồ được Chúa truyền cho những sứ điệp đặc biệt hay chỉ là những môn đồ bình thường?  Có bao giờ bạn suy nghĩ vì sao Chúa đã chọn, hay không chọn, bạn để làm một công việc nào đó của Chúa hay không? Nếu bạn khao khát được Chúa chọn giao phó trách nhiệm, bạn cần làm gì?
  2. Những sứ điệp quan trọng nào Chúa muốn truyền cho bạn mà bạn vẫn chưa sẵn sàng đón nhận? Bạn cần làm gì để sẵn sàng lắng nghe sứ điệp của Chúa?
Chúa Biến Hóa Hình Dạng
(Mat 17:1-8; Mác 9:2-8)

28. Khoảng tám ngày sau khi nói những lời đó Ngài dẫn Phi-rơ, Giăng, và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện.

29. Ðang khi Ngài cầu nguyện, diện mạo Ngài bỗng đổi khác và y phục của Ngài trở nên trắng toát rạng lòa. 30. Và nầy, hai người hầu chuyện với Ngài, đó là Mô-sê và Ê-li-gia.  31. Hai vị đó hiện ra trong vinh hiển để hầu chuyện với Ngài về việc Ngài sẽ ra đi, là điều sắp được thực hiện tại Giê-ru-sa-lem.

32. Số là Phi-rơ và các đồng bạn của ông đều buồn ngủ quá đỗi nên đã ngủ thiếp đi; nhưng khi tỉnh dậy, họ thấy hào quang của Ngài và hai vị đứng với Ngài.

33. Khi hai vị kia sắp sửa rời Ngài, Phi-rơ nói với Ðức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt quá. Ðể chúng con dựng ba cái lều: một cái cho Thầy, một cái cho Mô-sê, và một cái cho Ê-li-gia.” Ông nói mà không biết mình nói gì.

34. Khi Phi-rơ còn nói những lời ấy, một đám mây kéo đến bao phủ mọi người. Ba vị môn đồ kinh hoảng vì bị ngập trong mây.

35. Bấy giờ từ trong đám mây có tiếng phán, “Ðây là Con Ta, Người-Ðược-Chọn của Ta, hãy nghe lời Người.”

36. Khi tiếng nói ấy vừa dứt, họ chỉ còn thấy một mình Ðức Chúa Jesus. Các môn đồ giữ im chuyện đó, và trong những ngày ấy họ không thuật lại cho ai biết những gì họ đã thấy.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top