Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 9:10-17

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 9:10-17

Disciples

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 9:10-17

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Sau một chuyến hành trình dài, bạn làm gì?  Bạn có kể lại những điều mà bạn kinh nghiệm trong chuyến đi cho những người thân quen không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vì sao sau khi các Sứ Đồ đi truyền giáo trở về, Đức Chúa Giê-xu đem họ về Bết-sai-đa (9:10)?  Chúa muốn làm gì cho các Sứ Đồ?
  2. Khi biết Chúa và các Sứ Đồ đến Bết-sai-đa, đoàn dân đã làm gì (9:11)?  Trước nhu cầu của dân chúng, Đức Chúa Giê-xu đã làm gì (9:11)?
  3. Câu trả lời của các Sứ Đồ trong câu 9:12 cho thấy tâm trạng của họ như thế nào?  Đức Chúa Giê-xu truyền cho các Sứ Đồ phải làm gì? Các Sứ Đồ suy nghĩ như thế nào về nhu cầu của đám đông và về khả năng của họ (9:13)?
  4. Câu trả lời của Chúa cho thấy cách nhìn của Ngài trước nhu cầu cấp bách của đoàn dân và nhận thức của các Sứ Đồ khác nhau như thế nào (9:13)?  Tại sao sau một hành trình truyền giáo kết quả, các Sứ Đồ vẫn thiếu đức tin? Điều chính yếu để vấn đề được giải quyết là gì (9:16)?
  5. Việc phân phối thực phẩm được tổ chức như thế nào (9:14)?  Trước đó, đoàn dân thiếu ăn, bây giờ bánh vung vãi. Dầu Chúa có thể ban bánh dư dật khi có cần, các Sứ Đồ vẫn đi thu nhặt những mẩu bánh thừa.  Theo bạn, lúc nhặt bánh, các Sứ Đồ nghĩ gì (9:17)? Bạn học được gì qua những điều này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn nghĩ rằng những người hầu việc Chúa có quyền được nghỉ ngơi hay không? Có bao giờ bạn cảm thấy kiệt sức khi hầu việc Chúa không? Nếu có những nhu cầu cấp bách của công việc Chúa xảy ra lúc đó, bạn phản ứng như thế nào?
  2. Đức Chúa Giê-xu ban sự sống vĩnh cữu cho con người; Ngài giải quyết những vấn đề căn bản có ảnh hưởng lâu dài (như chữa lành bệnh tật, …), nhưng Chúa cũng quan tâm đến bữa ăn cho người đang đói.  Bạn học được gì qua việc Chúa làm.  Nếu bạn và Hội Thánh của bạn không thể thực hiện được những công việc to lớn quan trọng, bạn có thể làm gì cho những người đang đến với Chúa.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top