Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 8:40-56

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 8:40-56

vine

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 8:40-56

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có ngần ngại khi tiếp xúc với đám đông không? Vì sao? Bạn cảm thấy thế nào khi bị kẹt giữa đám đông?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Bệnh tình của người phụ nữ trong câu chuyện này như thế nào (8:43)?  Động lực nào khiến bà tìm đến Chúa?  Vì sao bà không công khai xin Chúa chữa bệnh nhưng lại lén lút rờ vạt áo Ngài (Lê Vi Ký 15:25-33)?
  2. Tại sao Chúa muốn người phụ nữ được chữa lành phải nói ra sự thật (8:46)?  Điều này có lợi cho bà hay cho Chúa?  Yếu tố nào khiến người phụ nữ này được Chúa chữa lành (8:48)? Lời ban phước của Chúa ở cuối câu 8:48 mang ý nghĩa gì?
  3. Xin cho biết vài chi tiết về Giai-ru và gia đình của ông.  Tình trạng của con gái Giai-ru như thế nào (8:41-42, 49, 53)?  Trong cách nhìn của Chúa, bé gái này đang ở trong tình trạng nào (8:52)?
  4. Khi tìm gặp Chúa, Giai-ru mong ước Chúa làm gì (8:42)? Giai-ru nghĩ gì khi nhận tin buồn từ người nhà (8:49)? Điều Chúa muốn thấy nơi Giai-ru là gì (8:50)?  Vì sao hai vợ chồng Giai-ru kinh ngạc (8:55-56)?
  5. Giữa đám đông hôm ấy có rất nhiều người nghe Chúa giảng dạy và được Chúa cứu giúp, lý do nào khiến tác giả ghi lại chi tiết câu chuyện Chúa chữa bệnh cho một phụ nữ bị đau và một bé gái đã chết?  Xin cho biết những điểm tương đồng trong câu chuyện này. Người phụ nữ và Giai-ru đến với Chúa trong tâm trạng nào (8:42-43? Chúa đã thấy điều gì nơi họ (8:48, 50)?  Người phụ nữ và con gái Giai-ru được chữa lành khi nào (8:44, 8:54-55)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn bị người khác tránh né không muốn tiếp xúc?  Bạn cảm thấy thế nào trước hoàn cảnh đó? Điều gì khiến người khác không muốn tiếp xúc với bạn? Bạn có muốn Chúa giải quyết căn nguyên của vấn đề cho bạn không?
  2. Có bao giờ – giống như Giai-ru – bạn cầu xin Chúa giải quyết một vấn đề theo quan niệm thông thường nhưng Chúa lại ban cho bạn một điều phi thường không? Xin thuật lại kinh nghiệm đó.
  3. Người phụ nữ và con gái Giai-ru được chữa lành vì đã chạm vào Chúa, bạn đã trực tiếp tiếp xúc với Chúa chưa?
  4. Có lúc Chúa bảo người được chữa lành hãy giữ kín (5:14, 8:56). Có lúc Chúa bảo họ hãy công bố cho những người chung quanh (5:24, 8:39).  Bạn học được gì về điều này?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 8:40-56

Chúa Chữa Lành Con Gái Giai-ru
(Mat 9:18-19; Mác 5:21-24)

40. Khi Ðức Chúa Jesus trở về, một đoàn dân đông ra nghinh đón Ngài, vì ai nấy đều trông ngóng Ngài.

41. Nầy, một người tên là Giai-ru, làm quản lý hội đường, đến sấp mình nơi chân Ðức Chúa Jesus, khẩn khoản xin Ngài đến nhà ông,  42. bởi vì con gái duy nhất của ông, chừng mười hai tuổi, đang hấp hối. Khi Ngài đi, đám đông cũng đi theo; họ chen lấn nhau chung quanh Ngài.

Người Ðàn Bà Bị Băng Huyết Ðược Chữa Lành
(Mat 9:20-22; Mác 5:25-34)

43. Khi ấy một bà bị bịnh băng huyết làm khổ đã mười hai năm –dù bà đã tiêu sạch của cải cho các y sĩ, nhưng không ai có thể chữa trị cho bà được lành– 44. đi theo phía sau Ðức Chúa Jesus và đưa tay sờ vào viền áo Ngài; ngay lập tức, máu trong người bà cầm lại.

45. Ðức Chúa Jesus hỏi, “Ai đã đụng đến Ta?” Mọi người đều chối cả. Phi-rơ nói, “Thưa Thầy, đám đông chen lấn nhau quanh Thầy, và có lẽ ai đó đã lỡ đụng vào Thầy.”

46. Nhưng Ðức Chúa Jesus nói, “Có người đã cố tình đụng vào Ta, vì Ta biết có quyền năng đã từ Ta xuất ra.”

47. Khi người đàn bà biết không thể giấu được nữa, bà run rẩy đến phủ phục trước mặt Ngài và nói rõ trước mặt mọi người tại sao bà đã cố tình đụng vào Ngài, và thể nào bà đã được chữa lành ngay tức khắc.

48. Ngài nói với bà, “Hỡi con gái, đức tin của con đã cứu con. Hãy đi bình an.”

Chúa Kêu Con Gái Giai-ru Sống Lại
(Mat 9:23-26; Mác 5:35-43)

49. Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà ông quản lý hội đường đến báo, “Con gái của ông đã chết rồi. Thôi đừng làm phiền Thầy chi nữa.”

50. Khi Ðức Chúa Jesus nghe thế, Ngài nói, “Ðừng sợ. Chỉ vững tin, con gái của ngươi sẽ được cứu.”

51. Khi Ngài đến nhà, Ngài vào trong nhà và không cho ai vào theo ngoại trừ Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, cha, và mẹ đứa trẻ.

52. Lúc ấy mọi người đang khóc thương và than tiếc đứa trẻ, nhưng Ngài nói, “Ðừng khóc nữa. Ðứa trẻ không chết nhưng chỉ ngủ thôi.” 53. Họ chế nhạo Ngài, vì họ biết chắc đứa trẻ đã chết rồi.

54. Nhưng Ngài nắm tay đứa trẻ và gọi, “Hỡi con trẻ. Hãy dậy!”  55. Linh hồn đứa trẻ trở lại, và ngay lập tức nó ngồi dậy. Ngài bảo họ đem thức ăn cho đứa trẻ ăn.

56. Cha mẹ của đứa trẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng Ngài nghiêm dặn họ không được nói cho ai biết việc đã xảy ra.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top