Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 8:26-39

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 8:26-39

HuongDuong

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 8:26-39

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn kinh ngạc khi thấy một người thay đổi khác xưa không?  Từ xấu sang tốt hay ngược lại?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi trải qua một trận bão kinh hoàng (8:22-25), các môn đồ của Chúa có cảm nghĩ gì khi nơi thuyền cập bến lại là một nghĩa địa và người đầu tiên đến hoan nghênh họ là một người bị quỷ ám?
  2. Người bị qủy ám xưng nhận Đức Chúa Giê-xu là ai (8:28)? Những chi tiết nào trong khúc Kinh Thánh này cho thấy ma quỷ kính sợ và nhận biết thẩm quyền của Chúa?
  3. Người ta đã làm gì với người bị qủy ám (8:29)?  Ma quỷ đã làm gì với người này (8:27, 8:29)?  Đức Chúa Giê-xu đối xử với người này ra sao (8:29) và đã làm gì cho anh (8:35)?
  4. Phản ứng của dân địa phương như thế nào trước điều Chúa làm (8:34-36)?  Vì sao cư dân miền Giê-ra-sê không tiếp đón Chúa? Sinh mạng của một con người và giá trị của bầy heo, điều nào quan trọng hơn?
  5. Người được chữa lành muốn theo Chúa nhưng bị từ chối. Tại sao việc người ấy ở lại làm nhân chứng cho Chúa tại địa phương là điều tốt hơn (8:38)? Người đó đã làm gì theo lời dặn của Chúa (8:39)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong cuộc sống hiện tại, những điều nào đang kiểm soát tâm trí bạn, làm bạn rối trí hoặc đem lại những đau đớn và sỉ nhục cho bạn? Bạn có muốn trình dâng hoàn cảnh bi đát của mình cho Chúa không? Bạn có muốn người khác kinh ngạc khi nhận thấy sự biến cải kỳ diệu mà Chúa thực hiện trên cuộc đời của bạn hay không?
  2. Dân chúng tại địa phương nơi bạn sống có hoan nghênh Chúa không? Lý do nào họ từ chối Ngài? Nếu Chúa muốn bạn làm chứng nhân cho Chúa tại quê hương mình, bạn có sẵn lòng không?
  3. Có những người nào trong cộng đồng của bạn đang ở trong hoàn cảnh thật bi đát?  Làm thế nào để bạn giúp đỡ họ? Bạn có thể làm gì để đưa họ đến với Chúa?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 8:26-39

Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
 (Mat 8:28-34; Mác 5:1-20)26. Họ chèo thuyền đến miền Ghê-ra-sê-nê, miền đối ngang bên kia miền Ga-li-lê. 27. Khi Ngài vừa bước lên đất liền, một người trong thành ấy đang bị các quỷ nhập đi ra đón Ngài. Ðã lâu, người ấy chẳng mặc quần áo và không ở trong nhà, nhưng sống trong nghĩa địa.

28. Khi người ấy thấy Ðức Chúa Jesus, ông đến sấp mình trước mặt Ngài và rống cổ gào to, “Lạy Ðức Chúa Jesus Con Ðức Chúa Trời Tối Cao, Ngài tính làm gì với tôi đây? Tôi van xin Ngài, đừng làm khổ tôi.”

29. Số là Ðức Chúa Jesus đã truyền cho tà linh ô uế phải ra khỏi ông. Ðã nhiều lần ác quỷ hành hạ ông; dù người ta đã canh giữ ông, lấy xiềng xiềng và lấy cùm cùm ông lại, nhưng ông vẫn bứt xiềng và bẻ cùm, rồi theo quỷ sai khiến, vào sống trong những nơi hoang dã.

30. Ðức Chúa Jesus hỏi ông, “Ngươi tên gì?” Ông đáp, “Ðạo quân,” vì ông đã bị nhiều quỷ nhập vào. 31. Các quỷ nài xin Ngài đừng bắt chúng phải trở xuống vực sâu.

32. Khi ấy trên triền núi có một bầy heo rất đông đang ăn. Các quỷ cầu xin Ngài cho phép chúng được nhập vào bầy heo đó. Ngài cho phép. 33. Các quỷ xuất ra khỏi ông và nhập vào bầy heo. Bầy heo chạy sồng sộc từ triền núi cao lao xuống hồ và chết chìm hết thảy.

34. Bọn chăn heo thấy việc xảy ra liền bỏ chạy. Họ vào trong thành và các thôn làng thuật lại mọi sự.

35. Dân chúng kéo ra xem sự việc đã xảy ra. Khi họ đến gặp Ðức Chúa Jesus và thấy người được quỷ ra khỏi đang ngồi nơi chân Ðức Chúa Jesus, ăn mặc đàng hoàng, đầu óc tỉnh táo, họ phát sợ.

36. Những người đã chứng kiến việc ấy thuật lại cho họ nghe thể nào người bị các quỷ nhập được chữa lành.

37. Bấy giờ toàn dân ở Ghê-ra-sê-nê và các vùng phụ cận xin Ngài lìa khỏi họ, bởi vì một cơn sợ hãi khủng khiếp đã bắt lấy họ. Vậy Ngài xuống thuyền và trở về.

38. Người được Ngài đuổi quỷ ra xin Ngài cho ông đi theo Ngài, nhưng Ngài bảo ông đi về và dặn rằng, 39. “Hãy về nhà ngươi và thuật lại mọi việc lớn lao Ðức Chúa Trời đã làm cho ngươi.” Ông đi về và rao truyền cho mọi người khắp nơi trong thành những việc lớn lao Ðức Chúa Jesus đã làm cho ông.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top