Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 8:16-21

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 8:16-21

lamp_02

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 8:16-21

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn có những bí mật nào không muốn ai biết hay không? Bạn có nghĩ một ngày nào đó bí mật này sẽ được phơi bày không?
 2. Theo bạn, gia đình là gì? Gồm những ai? Tại sao nhiều người ngày nay cảm thấy lạc lõng dù họ đang sống giữa gia đình?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Mục đích của đèn để làm gì?  Tại sao không nên đặt cây đèn dầu đang cháy dưới giường hay lấy thùng đậy lại (8:16)?
 2. Ngọn đèn trong ẩn dụ này biểu tượng cho điều gì (8:17)?  Tại sao một số người thích bóng tối hơn là ánh sáng (8:18; Giăng 3:19)?  Tại sao nhiều nơi ánh sáng bị dập tắt? Cuộc sống trong tối tăm triền miên dẫn đến điều gì?
 3. Tại sao Chúa dạy chúng ta phải cẩn thận về những gì chúng ta nghe (8:18)? Làm thế nào chúng ta biết những điều mình nghe là sự thật?
 4. Nguyên tắc cho thêm những người đã có, có phải là bất công hay không (8:18)?  Ý nghĩa mà Chúa dạy trong câu Kinh Thánh này là gì?  Điều này có tác dụng khích lệ hay ức chế những việc làm tốt?
 5. Theo Đức Chúa Jesus, mối liên hệ trong gia đình của Đức Chúa Trời được đặt trên những yếu tố nào (8:21)? Tại sao những người tin Chúa khắp thế giới cảm thấy gần gũi với nhau như trong một gia đình dù họ không có cùng một huyết thống?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Chúa dạy mọi việc kín giấu sẽ được bày tỏ. Điều này nhắc bạn như thế nào về cách sống của mình? Bạn sẽ hãnh diện hay xấu hổ khi sự thật về bạn được công khai?
 2. Có bao giờ bạn bị những người thân yêu hiểu lầm? Bạn cảm thấy thế nào? Những người trong gia đình có hiểu ý Chúa trên đời sống của bạn hay không? Bạn cần làm gì để giúp họ có cùng nhận thức về Chúa như bạn?
 3. Hiểu biết ý Chúa là yếu tố căn bản tạo nên sự cảm thông và gắn bó trong gia đình.  Dựa vào sự dạy dỗ trong khúc Kinh Thánh này, những nguy cơ nào có thể xảy ra khi lập gia đình với người không tin Chúa?
 4. Vì sao người tin Chúa xem cộng đồng Hội Thánh như là một gia đình? Tại sao điều này khó xảy ra tại những nơi khác?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 8:16-25

Ngụ Ngôn Về Cái Ðèn
(Mác 4:21-25)

16. “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ đậy lại, hoặc đem để dưới gầm giường, nhưng phải đặt nó trên giá đèn, để ai đi vào cũng nhìn thấy ánh sáng. 17. Vì chẳng có gì giấu kín mà sẽ không có lúc bị phơi bày, chẳng có gì bí mật mà sẽ không được biết đến và bị phơi bày trước ánh sáng. 18. Vậy hãy cẩn thận về cách các ngươi nghe, vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cả những gì họ tưởng họ có cũng sẽ bị lấy đi.”

Ai Là Thân Nhân của Chúa
(Mat 12:46-50; Mác 3:31-35)

19. Khi ấy mẹ và các em Ngài đến thăm Ngài, nhưng họ không thể đến gần Ngài, vì đoàn dân quá đông.

20. Người ta báo với Ngài, “Mẹ Thầy và các em Thầy đang đứng bên ngoài; họ muốn gặp Thầy.”

21. Nhưng Ngài nói với họ, “Mẹ Ta và các em Ta là những ai nghe lời Ðức Chúa Trời và làm theo.”

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top