Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 8:1-15

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 8:1-15

LuaVang

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 8:1-15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn thực hiện một dự án hay công việc gì mới không? Tỷ lệ thành công và thất bại của việc này như thế nào? Điều gì khiến bạn ngưng, hay tiếp tục, làm điều đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phương pháp truyền giáo của Chúa trong khúc Kinh Thánh này là gì (8:1)?  Những ai cùng đi với Ngài?  Có những chi tiết nào đáng lưu ý về những người cùng đi với Chúa (8:1-3)?
  2. Bối cảnh của ẩn dụ là gì (8:4)? Mục đích của ẩn dụ là gì (8:10)? Ai là người có thể hiểu được điều Chúa muốn dạy (8:9)?
  3. Xin tóm tắt ẩn dụ Chúa kể (8:5-8). Hạt giống biểu tượng cho điều gì (8:11)? Người gieo giống là ai? Bốn loại đất tiêu biểu cho điều gì (8:12-15)? Bí quyết nào để hạt giống được kết quả (8:15)?
  4. Tỷ lệ thất bại trong việc gieo giống là bao nhiêu? Tỷ lệ thành công là bao nhiêu (8:11)? Việc hiểu được ý nghĩa ẩn dụ này ảnh hưởng như thế nào trên các môn đồ trong công tác truyền giảng?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn nghĩ cuộc đời của bạn hiện nay là loại đất nào?  So với vài năm trước đây, mảnh đất trong lòng bạn có gì thay đổi?
  2. Nếu bạn là người gieo giống, có bao giờ bạn rải giống trên đường, trên đá, hay trong bụi gai không?  Vì sao bạn làm như vậy?
  3. Bạn có “nghe” tiếng Chúa phán với bạn hay không?  Nếu dùng theo từ ngữ điện thoại, bạn không nghe được điều Chúa phán vì: a) Tín hiệu quá yếu b) Bị quá nhiều tiếng ồn che khuất c) Máy của bạn hết pin d) Bạn tắt máy.  Nếu chưa nghe tiếng Chúa, bạn có sẵn lòng để Chúa gọi bạn vào dịp khác hay không?
  4. Chúa và các môn đồ đi từng làng để truyền giảng.  Bạn và Hội Thánh của bạn áp dụng nguyên tắc nào: Chờ có người đến nhà thờ để truyền giảng hay đi vào cộng đồng để giúp họ biết tình yêu của Chúa? Bạn góp phần như thế nào trong công tác truyền giảng của Hội Thánh bạn?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 8:1-15

Chúa Ði Truyền Giảng

1. Sau đó Ngài đi khắp các thành và các làng giảng dạy và rao truyền Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời. Cùng đi với Ngài có mười hai sứ đồ 2. và một số phụ nữ đã được Ngài đuổi quỷ ra khỏi và chữa lành bịnh tật. Ðó là các bà Ma-ry cũng được gọi là Mạc-đa-len, người được đuổi bảy quỷ ra khỏi, 3. Giô-an-na vợ của Chu-xa quan quản lý của Hê-rốt, Su-san-na, và nhiều người khác, những người đã dùng của cải mình cung cấp các nhu cầu của họ.

Ngụ Ngôn Về Người Gieo Giống
(Mat 13:1-23; Mác 4:1-20)

4. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo chung quanh Ngài, số là người ta từ các thành kéo nhau đến với Ngài, Ngài kể cho họ một ngụ ngôn:

5. “Một người kia đi ra gieo giống. Khi gieo, một số hạt giống rơi trên lề đường, nên bị người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6. Một số khác rơi trên đất đá; cây con mọc lên nhưng chẳng bao lâu thì héo khô vì thiếu ẩm ướt. 7. Một số khác rơi vào bụi gai; gai góc cùng mọc lên làm chúng nghẹt ngòi. 8. Một số khác rơi vào đất tốt; khi mọc lên, chúng kết quả gấp trăm lần.” Nói xong, Ngài bảo, “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”

9. Sau đó các môn đồ Ngài hỏi Ngài ngụ ngôn ấy có ý nghĩa gì.

10. Ngài đáp, “Ðối với các ngươi, huyền nhiệm của vương quốc Ðức Chúa Trời được giãi bày cho biết, nhưng đối với những người khác thì vẫn phải dùng ngụ ngôn để ‘Họ nhìn mà không thấy, Họ nghe mà không hiểu.’

11. Ðây là ý nghĩa của ngụ ngôn đó: Hạt giống là lời Ðức Chúa Trời. 12. Những hạt rơi trên lề đường tiêu biểu cho những người đã được nghe lời Ngài, nhưng Ác Quỷ đến cướp đi những lời đã gieo vào lòng họ, để họ không tin và không được cứu. 13. Những hạt rơi trên đất đá tiêu biểu cho những người khi được nghe lời Ngài thì vui mừng tiếp nhận, nhưng không có rễ đâm sâu. Họ chỉ tin cách hời hợt nhất thời, đến khi gặp cơn thử thách, họ liền bỏ cuộc. 14. Những hạt rơi nhằm bụi gai tiêu biểu cho những người được nghe lời Ngài nhưng để cho những lo lắng, giàu sang, và lạc thú của đời sống làm nghẹt ngòi, nên không kết quả đến mức trưởng thành. 15. Còn những hạt rơi trong đất tốt tiêu biểu cho những người nghe lời Ngài với lòng chân thành và tốt, rồi cứ kiên trì giữ lấy nên kết quả bền bĩ.”

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top